Vladimir Bogićević

Ka zabrani hidrauličnog frakturisanja

Jedini problem sa hidrauličnim frakturisanjem jeste što sa njegovom profitabilnošću proporcionalno rastu i rizici od njegove primene. Kancerogene i toksične supstance zagađuju vazduh i vodu, dok stvorene pukotine podstiču snažne seizmičke aktivnosti.