Wikileaks

Strategija SAD za stvaranje novog globalnog pravnog i ekonomskog sistema: TPP, TTIP, TISA.

Od kako se se suočile sa opozicijom iz BRIKS zemalja u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, SAD su usmerile svoju politiku u pravcu kreiranja trijade međunarodnih „trgovinskih sporazuma“ izvan okvira STO, sa ciljem radikalnog restrukturisanja ekonomija zemalja sa kojima vode pregovore, i odsecanja

Rat koji ne vidite - Intervju Johna Pilgera sa Julianom Assangeom

Šira verzija intervjua sa Julianom Assangeom koji je zabeležen tokom snimanja poslednjeg filma Johna Pilgera "Rat koji ne vidite" (The War You Don't See).