World View

Svetski trend militarizovanja policije

Urednik britanskog magazina Progressive, Denis Campbell, govori za World View o rastućoj militarizaciji policije, sa posebnim osvrtom na Egipat i olimpijske igre u Londonu 2012.