Title Text: 
00:00
 
Alt Text: 
00:00
 
Toys for Boys
Ned 16. Okt '11.
kontrapunkt's picture
kontrapunkt

Dobro došli na novi Kontrapunkt!

Zdravo,

Slučaj je hteo da baš danas, 16. oktobra 2011, kada se obeležava Svetski dan hrane, Međunarodni dan borbe protiv kompanije McDonald's i, last but not the least, Dan divljih mačaka (u Americi), s ponosom objavljujemo otvaranje našeg novog sajta. Šta više, juče je bio famozni 15. oktobar, svetski dan gneva protiv globalnog kazino gulaga, kada su u 951 gradu iz 82 zemlje zaiskrile varnice, a ponegde i buknule insurekcionističke vatre, globalne kulture otpora. Pravo vreme za novi početak, zar ne?

Tokom proteklih 15 godina, Kontrapunkt je prošao kroz različite faze i formate: od fanzina, mailorder distribucije i izdavaštva (fanzini, propaganda, kasete i majice), preko različitih online projekata i njihovih štampanih ekstenzija, do sajta na kom čitate ove redove koji, u skladu sa prethodno korišćenom numeracijom, zovemo Kontrapunkt v6.

Šesta inkarnacija nastavlja tamo gde je stao stari sajt (dostupan na adresi www.old.kontra-punkt.info), odnosno, tamo gde su sistemska ograničenja softvera onemogućavala razvoj i učešće zainteresovanih prijatelja i prijateljica sajta.

Konceptualno Kontrapunkt ostaje na sličnom kursu, što znači da neće biti dogmatski profilisan niti će biti glasilo bilo koje pojedine grupe, oganizacije ili pokreta. Pre kao izraz političke kulture savremenog „anarhističkog trenutka“ (Cindy Milstein), ono što Kontrapunkt zapravo radi – pored funkcija informisanja, povezivanja i sećanja – treba shvatiti kao postepenu i neprekidnu izgradnju diskursa čije mene se mogu čitati i između redova ukupnog sadržaja sajta. Drugim rečima, odabirom i akcentovanjem određenih autora i autorki, tema i ideja, njihovom kompozicijom i (re)prezentacijom, Kontrapunkt će pored neophodnog (re)distribuiranja „kontrainformacija“ i aktivnog učešća u informacionim borbama, nastojati pre da dočara i razvija određeni „trip“, duh slobode i kulturu otpora, nego li da insistira na ideološki fundiranoj „liniji“, odakle i s obzirom na koju bi trebalo glajhšaltovati objavljeni sadržaj.

Dakle, umesto da suzi obim saznajno-iskustvenog polja i svoje čitaoce bombarduje readymade odgovorima na sva moguća pitanja, insistirajući pri tom na simboličkoj uniformnosti i fiksiranom identitetu koji svoje uporište ima u mitologizovanim emancipatorskim borbama iz prošlosti, Kontrapunkt će težiti da bude megafon današnjih pokreta i aktivni čitalac znanja i iskustava akumuliranih tokom ranijih borbi.

Kao grozd tema, iskustava i situacija, mnoštvo u većoj ili manjoj meri srodnih ideja, praksi i borbi, Kontrapunkt ima mnogo više zajedničkog sa duhom horizontalno organizovanih antikapitalističkih pokreta koji su obeležili prethodnu deceniju (tzv. „pokret pokreta“), tj. političkom kulturom koja ih povezuje i čiji odjek možemo videti u aktuelnim borbama protiv globalne korporatikratije (od Grčke i Španije, preko radikalnog haktivizma do okupacije Volstrita i šire), nego sa bilo kojom starolevičarskom strujom iz doba jure.

S tim u vidu, Kontrapunkt bi trebalo da bude relativno inkulzivni prostor susretanja, otvoren za raznovrsna pitanja koja podrivaju temelje zida ćutanja hegemone kulture. Oglasite se!