Odvratni pobunjeni seljaci

Epizoda iz filma Monti Pajton i sveti gral, u kojoj kralj Artur bezuspešno pokušava da uveri seljake iz anarhosindikalističke komune u legitimnost svog autoriteta.

Prvi put objavljeno na Kontrapunktu 18. decembra 2007.

Artur i Petsi (glupača) jašu na konjima. Zastaju i gledaju oko sebe. Vidimo zamak u daljini, a pred njim seljak radi na kolenima i pokušava rukama, uz pomoć grančice, da iskopa zemlju. Artur i Petsi mu prilaze i staju pred njim.

ARTUR: Stara-majko!

DENIS: Čoveče!

ARTUR: Čoveče. Izvinjavam se. Starče, koji vitez živi u onom tamo zamku?

DENIS: Ja imam tridesetsedam godina.

ARTUR: Šta reče?

DENIS: Imam tridesetsedam godina. Nisam mator.

ARTUR: Pa ne mogu da kažem samo : "Hej čoveče!'

DENIS: Pa mogao si da kažeš: "Denise".

ARTUR: Nisam znao da se zoveš Denis.

DENIS: Pa nisi se ni potrudio da saznaš, zar ne?

ARTUR: Rekoh da se izvinjavam zbog onog stara-majko, ali si nekako otpozadi izgledao...

DENIS: Ono što mi smeta je što me automatski tretiraš kao nižeg od sebe…

ARTUR: Ali ... JA SAM kralj.

DENIS: E baš lepo.. Kralj kažeš, a! Pretpostavljam da imaš i palatu i lepu odeću i dvorjane i mnogo hrane. A kako si to dobio? Tako što eksploatišeš radnike! Tako što se držiš zastarele imperijalističke dogme koja održava društvene i ekonomske razlike u našem društvu! Ako ikada bude bilo ikakvog napretka…

Pojavljuje je jedna starica.

STARICA: Denise! Ovde ima neke mnogo lepe štroke… O! Dobar dan, kako ste mi danas?

ARTUR: Dobar dan i vama. Ja sam Artur, kralj Britanaca… da li znate ko živi u onom zamku?

STARICA: Kralj čega bre?

ARTUR: Britanaca.

STARICA: Ko su ti ti Britanci?

ARTUR: Svi mi... mi smo svi Britanci.

DENIS namiguje STARICI.

ARTUR: ... a ja sam vaš kralj ....

STARICA: Aaaaa! Nisam ni znala da imamo kralja. Mislila sam da smo mi jedan autonomni kolektiv…

DENIS: U zabludi si. Živimo u diktaturi, autokratiji koja se perpetuira i u kojoj radnička klasa…

STARICA: Evo ga opet ovaj, opet o klasama…

DENIS: Oko toga se sve vrti. Kada bi samo-

ARTUR: Molim vas dobri ljudi. U velikoj sam žurbi. Koji vitez živi u onome zamku?

STARICA: Niko tamo ne živi.

ARTUR: Čekaj, pa ko je vaš gospodar?

STARICA: Nemamo ti mi gospodara.

ARTUR: Šta?

DENIS: Jel sam ti lepo rekao, mi smo anarhosindikalistička komuna, svake nedelje se smenjujemo u ulozi neke vrste izvršnog organa.

ARTUR: Da.

DENIS: ... Ali sve odluke tog izvršnog organa ...

ARTUR: Da da, shvatam.

DENIS: ... moraju biti odobrene na sastanku koji se održava jednom svake dve nedelje od strane proste većine u slučaju striktno unutrašnjih poslova.

ARTUR: Ućuti!

DENIS: ... ali dvotrećinska većina...

ARTUR: Ćut! Naređjem ti da ćutiš.

STARICA: Naređuješ, a – šta bre ovaj misli da je?

ARTUR: Ja sam vaš kralj!

STARICA: E, vala ja za tebe glasala nisam.

ARTUR: Za kraljeve se i ne glasa.

STARICA: Pa kako si onda ti postao kralj?

ARTUR: (nadahnuto) Gospa od Jezera, rukom obavijenom u najfiniju svetlucavu kadifu, držala je Ekskalibur visoko iznad zagrljaja vode u znak Božanskog Proviđenja… da ja, Artur, treba da nosim Ekskalibur… Zato sam ja kralj!

DENIS: Vidi ovako, lujke koje plutaju na leđima po barama i dele mačeve… nije to nikakav osnov za sistem vladavine. Vrhovna izvršna vlast počiva na mandatu dobijenom od strane masa, ne na nekoj farsičnoj vodenoj ceremoniji.

ARTUR: Ućuti!

DENIS: Ne možeš da očekuješ da ćeš sprovoditi vrhovnu izvršnu vlast, samo zato što je tamo neka vodena fufa bacila mač na tebe!

ARTUR: Začepi!

DENIS: Mislim, da ja idem okolo i pričam da sam car, jer je neka vlažna ženska bacila sablju na mene, bacili bi me u ludaru!

ARTUR: (Hvata ga za kragnu) Zaveži bre više. Dosta!

DENIS: Aha! Evo ga i nasilje kao konstitutivni deo sistema ...

ARTUR: Tišina!

LJUDI (tj. drugi seljaci) se pojavljuju i gledaju.

DENIS: (viče) Dođite i uverite se svojim očima u nasilje, koje je konstitutivni deo sisitema. Pomoć, upomoć, represija ljudi!

ARTUR: (svestan da ljudi prilaze i gledaju) Prokleta seljačina! (gura Denisa u blato i sprema se da odjaše)

DENIS: Opa, jeste l’ čuli ovo! Kakvo sam ga samo izprovaljivao.

ARTUR: Ajmo Petsi. Odlaze na konjima.

DENIS: (u pozadini dok se kamera odmiče) Jeste videli kako me teroriše, a? O tome sam vam pričao…

Izvor: 

Povezano