Riot game

Osmobitna anarhija: igrica Riot vam omogućava da se rokate s pandurima

Po svemu sudeći, igrica "Riot" će uznemiriti duhove, bilo nove kočoperne generacije gejmera/ki koja statava u kontekstu sve dublje krize kapitalizma, bilo čuvara status quoa.

Možete je tumačiti kao najgori vid rekuperacije, distrakcije, infantilizovanja, pasivizacije i iskorišćavanja krize za ostvarivanje profita; ili, pak, kao dobru zabavu i ništa više; ili možete da poverujete developerima "Riota" i da njihovu istoimenu osmobitnu igricu shvatite kao (simboličko) uzvraćanje udarca i širenje prostora slobode govora.

Bilo kako bilo, po svemu sudeći, igrica "Riot" će uznemiriti duhove, bilo nove kočoperne generacije gejmera/ki koja statava u kontekstu sve dublje krize kapitalizma, bilo čuvara status quoa.

Vođa italijanskog tima koji radi na razvoju ove igrice, Leondard Menchiari, kaže da je njegov tim na temelju ličnog učešća u masovnim protestima odlučio da pokuša da pretoči svoje iskustvo u igricu koja će zapravo biti način da se kakofonija mnoštva glasova prisutnih u svakom "riotu" učini pristupačnom i razumljivom.

Šta je pokretač tih sukoba? Kako se oseća pandur tokom sukoba? U "Riotu", igrač/ca će iskusiti obe strane borbe u kojoj nema takve stvari kao što je "pobeda" ili "poraz".

S obzirom na škrte informacije koje su dostupne onlajn, i ukoliko se opredelite za radikalno kritički odnos prema "Riotu", ovakavim odnosom prema tekućim sukobima u svetu i nastojanjem da se ostane iznad situacije, da se "objektivno" i na temelju činjenica prikažu obe sukobljene strane, Menchiari i društvo - i to ne samo zbog prirode medija i uprkos njihovim eventualno najboljim namerama - faktički izuzmaju sukobe iz njihovog realnog okruženja i pretvaraju u objekat analize, raslojavanja, binarizacije, programiranja i postvaranja čiji krajnji rezultat je roba namenjena konzumaciji svih zainteresovanih potrošača/ica uključujući i same akter(k)e sukoba.

Ako se, pak, opredelite za afirmativniji odnos prema "Riotu", mogli biste reći da će ovakva igrica poslužiti kao katalizator novih protesta, da će biti prenosnik iskustava koja su nedostupna onima koji zaziru od uličnih protesta i borbi i kao takva omogućiti bolje razumevanje između učesnika i pasivnih posmatrača koji bi upravo zahvaljujući "Riotu" mogu da prevaziđu svoje strahove i predsrasude i da budu inspirisani da svoju gejmersku fotelju zamene ulicom.

Ili, prosto, ekipa će probati da zaradi neke parice radeći stvari koje vole - da programiraju i da vise po protestima - pa kud puklo.

Ili će u "Riotu", kao i u pravim neredima, biti svega i svačega uključujući potencijalno emancipatorske i porobljavajuće aspekte a krajnji ishod je neizvestan.

Da bi igrica što bolje prenela autentično iskustvo protesta, developeri će i sami krenuti na protestni safari - po Italiji, Egiptu, Grčkoj i svim onima zemljama u kojima gori plamen pobune. Ali pošto se italija "davi u dugovima i korupciji", a autori "Riota" nemaju duboke džepove, za potrebe tih putovanja i sve ostale neophodne troškove uključujući i kupovinu odgovarajućeg hardvera i softvera, organizovana je više nego uspešna onlajn kampanja. Očigledno, itreseovanje za "Riot" postoji.

Facebook Page: https://www.facebook.com/riotgame.org
Twitter Page: https://twitter.com/LMenchiari
Official Website: http://www.riotgame.org
Presskit: http://www.stimunation.com/projects/RIOT/presskitSite/

Contact email:
leonard.menchiari [at] gmail.com
contact [at] mattiatraverso.com
ugur.ister [at] stimunationgames.com

Povezano