Akcija sprečavanja prinudnog iseljenja 23 romske porodice

Datum: 
Ponedeljak, 17. septembar 12:30
Mesto: 
Napuštena fabrika Borac
Adresa: 
Zemunska br. 1, Beograd

Za ponedeljak u 13h zakazano je prinudno iseljenje 23 romkse porodice (preko 80 osoba, od toga oko 40 dece) koje su smeštene u prostoru napuštene fabrike Borac u Zemunskoj br.1. Radi se uglavnom o porodicama koje su nekada stanovale u neformalnom naselju Belvil a koje su prilikom raseljavanja u aprilu deportovane u sredine u kojima imaju mesto prebivališta. Ovi ljudi su zbog neadekvatnog stambenog i socijalnog zbrinjavanja bili prinuđeni da se vrate u Beograd. Porodicama nije ponuđen bilo kakav alternativni smeštaj što znači da će ukoliko se iseljenje sprovede ostati bez krova nad glavom.

Pozivamo vas da se u ponedeljak u 12.30h na pomenutoj adresi pridružite u solidarnoj akciji podrške kako bismo zaustavili još jedno u nizu prinudnih iseljenja.

Mapa: http://goo.gl/maps/TNosF

facecrook event