Dan ponosa Roma i Romkinja

Datum: 
Subota, 13. oktobar 15:00 to 22:00
Mesto: 
Kulturni centar REX
Adresa: 
Jevrejska 16, Beograd

Regionalni centar za manjine u saradnji sa Evropskim grassroots antirasističkim pokretom, organizuje 13. oktobra 2012. Dan ponosa Roma i Romkinja.

Ovaj dan, koji se obeležava drugu godinu za redom u čitavoj Evropi, izraz je nastojanja antirasisitčkih i romskih organizacija i pojedinaca/ki da javnim manifestacijama još jednom skrenu pažnju na diskriminaciju, povrede prava i nasilje kojima su Romi i Romkinje izloženi, ali i da stvore prostor u kojem će moći da se artikulišu zajednički zahtevi i mapiraju prav
ci zajedničkog delovanja.

Dan ponosa Roma i Romkinja nije dan gde se afirmišući identitet i tradiciju, zatvaraju oči pred aktuelnim problemima Roma i Romkinja i sve prisutnijem rasizmu. On je upravo odgovor na zanemarivanje surove stvarnosti u kojoj Romi žive na uštrb udobnog bavljenja kulturnim i istorijskim temama, na diskrepanciju koja postoji između deklarativnog zahteva za jednakošću za koje se država zalaže i rasističkih praksi institucija, na nespremnost da se preispita politika identiteta i romsko pitanje svede na problem kulturnih prava.

Ekstremno siromaštvo, sveobuhvatna socijalna isključenost i segregacija u kojoj se danas nalaze Romi i Romkinje u Srbiji zahteva od nas da zajednički mislimo i iskazujemo otpor postojećem stanju.

Dana ponosa Roma i Romkinja održaće se u Kulturnom centru Rex.

Program:

15:00 – 16:45 Radionica: Izrada stensila i banera – osmišljavanje parola

Radionicu vode: Miloš Miletić i Mirjana Radovanović

17:00 – 19:15 Tribina: Romi i Romkinje u Srbiji: Između marginalizacije, diskriminacije i siromaštva

Uvodničarke/i:
Jovana Vuković – Regionalni centar za manjine, Beograd
Vera Kurtić – Ženski prostor, Niš
Jelena Savić – Romska i feministička aktivistkinja, Beograd
Kenan Rašitović – Omladinski forum za edukaciju Roma, Bujanovac
Sumeja Tulić - Civil Rights Defenders, Sarajevo

19:30 – 20:00 Film: Od Beograda do Skoplja

Nemačka, Srbija, Makedonija, 2012; Trajanje: 25’; Producentkinja: Katrin Schnieders

Kroz seriju razgovora sa Romima/kinjama i lokalnim aktivistima/kinjama u Srbiji i Makedoniji, film preispituje posledice politike deportovanja i “dobrovoljnog” povratka Roma/kinja, podnosilaca/teljki zahteva za azil, iz Nemačke i Zapadne Evrope. Nepostojanje adekvatnog sistema podrške vraćenim Romima/kinjama, uz pretnje sankcijama i ograničavanje slobode kretanja, podržane nekritičkim medijskim preuzimanjem diskursa o tzv. lažnim azilantima, rezultira porastom rasizma, diskriminacije i daljoj marginalizaciji romskog stanovništva.

20:15 – 20:45 Zid (od) zahteva

Zid je zamišljen kao mesto na kojem će Romi i Romkinje artikulisati svoje zahteve nakon čega će oni biti prosleđeni akterima koji su odgovorni za rešavanje postojećih problema.

21:00 – 22:00 Koncert: Muha Blackstazy i Gipsy Mafia