Globalna buka (#GlobalNoise)

Datum: 
Subota, 13. oktobar 12:00
Mesto: 
Ceo svet

Aktivistkinje i aktivisti pokreta Indignados, Occpy, #yosoy132, itd. pokrenuli su kampanju za stvaranje GlobalneBuke (#GlobalNoise), svetske casserolade, ili casserole šetnje, u subotu 13. oktobra 2012. Nadamo se da će okupacije i kolektivi prihvatiti ovaj poziv na protestunu šetnju, tokom koje će koristiti metod casserole da bi istakli pitanja koja su najvažnija u njihovoj zajednici.

Istorijski, lupanje o šerpe i lonce je univerzalno shvatano kao sredstvo za skretanje pažnje. Casserole šetnja je nastala kao sredstvo za skretanje pažnje na probleme sa kojima se suočava određena zajednica koji su zanemareni od strane strukture moći, služeći se metodom koji je teško ignorisati. U prošlosti, ovaj vid aktivizma je korišćen da bi se skrenula pažnja na reformu obrazovanja, glad, korupciju vlasti, nejednakost raspodele resursa i još mnogo toga.

Nedavno je on ponovo oživeo u međunarodnim pokretima Occupy i španskom Indignados, a posebno u studentskom pokretu u Kanadi. Od tada, proširio se po čitavom svetu. Iz tih istorijskih referenci i skorašnjih istorijskih primera nikla je ideja o koordinisanoj svetskoj caceroladi. Međunarodno pokazivanje frustracija i bunta na svetskom nivou koje teško može biti ignorisano. GlobalnaBuka.

Za više detalja overite:
http://www.globalnoise.net/