Marš protiv monsanta
Marš protiv monsanta

Marš protiv Monsanta

Datum: 
Subota, 12. oktobar (All day)
Mesto: 
Ceo svet

DEMONSTRANTI IZ CELOG SVETA MARŠIRAJU PROTIV MONSANTA

SIJETL, WA. (12. oktobar, 2013.) - 12. oktobra milioni aktivista i aktivistkinja širom sveta će još jednom marširati protiv Monsanta, pozivajući na stalni bojkot genetski modifikovanih organizama (GMO) i drugih štetnih agrohemikalija. Trenutno, zakazani su marševi na šest kontinenata, u 52 zemlje, sa dešavanjima u više od 400 gradova. U SAD, solidarni marševi su najavljeni u 47 država. Kompletan spisak marševa je dostupan na www.march-against-monsanto.com.

Tami Monro Kanal (Tami Monroe Canal), osnivačica Marša protiv Monsanta (MAM), je za osnivanje pokreta bila inspirisana željom za zaštiti svoje dve kćerke. „Monsantovo predatorsko poslovanje i korporativna poljoprivredna praksa preti zdravlju, plodnosti i dugovečnosti njihove generacije. MAM podržava održivi sistem prehrambene proizvodnje. Mi moramo da delujemo sada da bismo zaustavili GMO i štetne pesticide.“

Ne postoji adekvatan nadzor nad GMO koji bi osigurao javnu bezbednost. Dugoročne, nezavisne, recenzirane studije nisu obavljene pre nego što su GMO uvedeni u ishranu ljudi i životinja. U SAD, „rotirajuća vrata“ između Monsantovih službenika, vladinih funkcija i regulatornih vlasti su dovele do toga da ključne Monsantove ličnosti zauzimaju pozicije moći u FDA (federalno ministarstvo poljoprivrede) i EPA (agencija za zaštitu životne sredine). Monsanto je potrošio stotine miliona dolara na opstrukciju svih pokušaja obeležavanja proizvoda koji sadrže GMO; oni takođe guše sva istraživanja koja sadrže rezultate koji im ne idu u prilog. Naučno ustanovljeni rizici po zdravlje uključuju, ali se ne svode na: oštećenje organa, sterlitet, smrtnost novorođenčadi, urođene poremećaje, autoimune bolesti, alergije i povećan rizik od dobijanja raka. GMO su delimično zabranjeni u Austriji, Bugarskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Japanu, Luksemburgu, Maderi, Novom Zelandu, Peruu, Južnoj Americi, Rusiji, Francuskoj, Švajcarskoj i Kosta Riki, a proizvodi koji ih sadrže trenutno se obeležavaju u 62 zemlje. Uprkos tome, širom sveta životinje koje se uzgajaju na farmama i dalje se hrane sa GMO.

Roberta Gogos, organizatorka iz Atine, Grčka, osvrnula se na važnost marševa u Evropi pogođenoj merama štednje. „Monsanto naporno radi na obaranju propisa EU o obaveznom obeležavanju čije sprovođenje je već olabavljeno. Grčka se trenutno nalazi u nesigurnoj poziciji, a položaj grčkih poljoprivrednika je takav da im sledi ista sudbina poput one koja je zadesila poljoprivrednike u zemljama kao što su Kolumbija i Meksiko.“

Džoš Kastro (Josh Castro), organizator ekvadorskog maša u Kitu, primećuje: „Ekvador je tako divno mesto, sa najbogatijim biodiverzitetom na svetu. Mi nećemo dopustiti da rajski vrt bude ugrožen destruktivnim praksama multinacionalnih korporacija poput Monsanta. Biotehnologija nije rešenje za glad na svetu. Agroekologija jeste. Monsantove štetne prakse uzrokuju neplodnost zemlje, monokulturne zasade, gubitak biodiverziteta, uništenje habitata i doprinose izumiranju pčelinjih kolonija. GMO usevi se ukrštaju sa tradicionalnim usevima, što predstavlja rizik za izvore sredstva za život poljoprivrednika.“

U Indiji, više od 250.000 poljoprivrednika je izvršilo samoubistvo nakon što Monsantovo seme Bt pamuka nije dalo obećane rezultate. Poljoprivrednici, ostavljeni u očajnom siromaštvu, biraju da oslobode svoje porodice duga tako šeto će popiti Monsantov pesticid i na taj način okončati svoj život. Mnogi poljoprivrednici u drugim zemljama takođe su lišeni svojih sredstava za život zahvaljujući lažnim obećanjima, patentiranju semena i minucioznim tužbama od strane Monsanta i drugih interesa krupnog poljoprivrednog biznisa. U mnogim delovima Afrike, poljoprivrednici i njihove zajednice su ostavljeni da biraju između gladi i jedenja GMO.

„Otvoreno pismo naučnika sveta svim vladama u vezi sa genetski modifikovanim organizmima (GMO)“, http://www.i-sis.org.uk/list.php, potpisano od strane 828 naučnika iz 84 zemlje, detaljno izražava zabrinutost u vezi sa GMO zajedno sa pozivom za hitnu petogodišnju suspenziju GMO useva da bi se sprovelo sveobuhvatno javno istraživanje poljoprivredne i prehrambene bezbednosti za sve.“

Prateći linkovi:
The World according to Monsanto
http://covvha.net/?p=613

Total Disinformation Awareness: Monsanto Suppresses Research On GMO Crops
http://bit.ly/1351Fal

Anniversary of a Whistleblowing Hero
http://huff.to/9NJ0lp

GMO Scandal: The Long Term Effects of Genetically Modified Food on Humans
http://bit.ly/11RB8wL

Data Pool of MAM:
http://on.fb.me/17bX7QP

http://www.march-against-monsanto.com/2013/09/october-12th-press-release...