Marš protiv Monsanta 2014
Marš protiv Monsanta 2014

Marš protiv Monsanta

Datum: 
Četvrtak, 24. april (All day)
Mesto: 
Celi svet

Marš protiv Monsanta je globalni poziv na akciju sa ciljem informisanja javnosti, preispitivanja dugoročnih uticaja genetički modifikovane hrane na zdravlje ljudi, životinja i biljaka, i zahtevanja da GMO proizvodi budu, u najmanju ruku, propisno etiketirani.

Zašto marširamo?

  • da bismo zaštitili naše izvore hrane;
  • da bismo podržali lokalne poljoprivrednike
  • da bismo zaštitili našu životnu sredinu
  • da bismo promovisali organska rešenja
  • da bismo razotkrili burazerski odnos krupnog biznisa i vlasti
  • da bismo pozvali na odgovornost one koji su odgovorni za korupciju

Vreme je da preuzmemo kontrolu nad sopstvenom hranom. Vreme je za marš protiv Monsanta.

March Against Monsanto
https://www.facebook.com/MarchAgainstMonstanto

24. maj 2014. "Marš protiv Monsanta" planiran u više od 50 zemalja

24. maja milioni aktivista i aktivistkinja iz čitavog sveta još jednom će marširati protiv Monsanta, pozivajući na stalni bojkot genetički modifikovanih organizama (GMO) i drugih štetnih agrohemikalija. Trenutno, marševi će biti održani na šest kontinenata, u 52 zemlje, sa dešavanjima u više od 400 gradova. U SAD, solidarni marševi su zakazani u 47 država. Detaljna lista marševa je dostupna na www.march-against-monsanto.com.

Tami Monroe Canal, osivačica Marša protiv Monsanta (MPM), pokrenula je pokret u nameri da zaštiti svoje dve ćerke. "Monsantovo predatorsko poslovanje i korporativna poljoprivredna praksa ugrožava zdravlje, plodnost i dugovečnost njihove generacije. MPM podržava održivi sistem prehrambene proizvodnje. Mi moramo da uradimo nešto sada da bismo zaustavili GMO i štetne pesticide."

GMO nisu pod adekvatnim nadzorom koji bi osigurao bezbednost javnosti. Dugoročna, nezavisna, recenzirana istraživanja nisu sprovedena pre nego što su GMO uvedeni u ishranu ljudi i životinja. U SAD, sprega između Monsantovih ljudi, vladinih funkcionera i regulatornih vlasti dovela je ključne Monsantove ličnosti na pozicije moći u FDA (Uprava za hranu i lekove) i EPA (Agencija za zaštitu životne sredine). Monsanto je potrošio stotine miliona dolara na opstruiranje svih pokušaja etiketiranja hrane koja sadrži GMO; oni su takođe zataškavaju svako istraživanje koje sadrži rezultate koji im nisu naklonjeni. Među naučno ustanovljene rizike po zdravlje spadaju: oštećenje organa, sterilnost, smrtnost novorođenčadi, urođeni poremećaji, autoimuna stanja, alergije i povećan rizik dobijanja raka. GMO su delimično zabranjeni u Austriji, Bugarskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Japanu, Luksemburgu, Madeiri, Novom Zelandu, Peruu, Rusiji, Francuskoj, Švajcarskoj i Kosta Riki, i trebutno se hrana koja sadrži GMO etiketira u 62 zemlje. Uprkos tome, širom sveta životinje na farmama se i dalje hrane sa GMO.

Kelly L. Derricks je pokrenula program upoznavanja sa narandžastim agensom, koji se pristalice Marša protiv Monsanta informišu o smrtonosnom hemijskom oružju čiji je najveći proizvođač tokom rata u Vijetnamu bio Monsanto. Kelly je predsednica i suosnivačica neprofitne organizacije Zdravstvena alijansa dece vijetnamskih veterana (COVVHA). Ta organizacija se bori u međunarodnim okvirima za decu koja su izložena narandžastom agensu putem generacijskog izlaganja koje ubija desetine hiljada ljudi što vlada Sjedinjenih Država ne priznaje. "Ako ne uspemo da shvatimo da se Marš protiv Monsanta ne tiče samo GMO-a, onda smo već izgubili bitku", rekla je ona.

Josh Castro, organizator ekvadorskog marša u Kitu primećuje: "Ekvador je tako divno mesto, sa najbogatijim biodiverzitetom na svetu. Mi nećemo dozvoliti da ovaj rajski vrt bude ugrožen destruktivnim praksama multinacionalnih kompanija poput Monsanta. Biotehnologija nije rešenje za glad u svetu. Agroekologija jeste. Monsantove štetne prakse dovode do neplodnosti tla, monokropinga, gubitka biodiverziteta, uništenja habitata, i doprinose izumiranju pčela. GMO usevi se ukrštaju sa tradicionalnim usevima i tako dovode u rizik izvor sredstava za život poljoprivrednika."

U Indiji, više od 250.000 poljoprivrednika je izvršilo samoubistvo nakon što se Monsantovo seme Bt pamuka nije dalo prinose koji su obećani. Poljoprivrednici, ostavljeni u očajnom siromaštvu, biraju da oslobode svoje porodice dugova takođ što ispijaju Monsantov pesticid i na taj način sebi oduzimaju život. Mnogi poljoprivrednici u drugim zemlajma su takođe lišeni svojih sredstava za život putem lažnih obećanja, patentiranja semena i sitničavim tužbama od strane Monsanta i drugih interesa krupnog poljoprivrednog biznisa. U mnogim delovima Afrike, poljoprivrednici i njihove zajednice su ostavljeni da biraju između gladovanja i jedenja GMO-a.

"Otvoreno pismo naučnika sveta svim vladama o genetički modifikovanim organizmima (GMO)", http://www.i-sis.org.uk/list.php, koje je potpisalo 828 naučnika i naučnica iz 84 zemlje, detaljno izlaže razloge za zabrinutost u pogledu GMO zajedno sa pozivom na hitnu petogodišnju suspenziju GMO useva da bise sprovelo "opsežno javno istraživanje poljoprivredne i prehrambene bezbednosti za sve".

Linkovi: