ONI ŽIVE - javno čitanje dramskog teksta

Datum: 
Nedelja, 8. april 20:00
Mesto: 
Dom omladine, sala Amerikana
Adresa: 
Beograd, Makedonska 22/IV

ONI ŽIVE
(u potrazi za nultim tekstom)

čitaju: Milan Marković i Maja Pelević

Drama se bavi položajem umetnika u kontekstu današnje (kulturne) politike kroz lične, pa samim tim, i političke priče. Šta znači biti umetnik danas kada je kultura deplasirana i na koji način je moguće osvojiti nove prostore za izvođačke umetnosti? Kako se danas sprovodi kontrola diskursa i šta sme, a šta ne sme, da se proglasi za izvođački čin? Da li izvođenje teksta nastaje zapravo s one strane granica slobode govora?

* Javno čitanje je trebalo da bude održano na sceni Studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta 17. marta 2012. Projekat je naknadno odbijen zbog procene uprave da nije dovoljno uobličen, provokativan i umetnički relevantan