Alt Text: 
00:00
 
Prevođenje anarhije
Prevođenje anarhije

Prevođenje anarhije: anarhizam pokreta Occupy Wall Street - diskusija i predstavljanje istoimene knjige

Datum: 
Subota, 5. jul 19:00
Mesto: 
Infošop Furija
Adresa: 
Inex film, Višnjička 76, Beograd

“Prevođenje anarhije” govori o antikapitalističkim antiautoritarcima pokreta Occupy Wall Street koji su strateški prenosili svoju revolucionarnu politiku javnosti, na način koji je u isto vreme bio razumljiv i revolucionaran.

Jedan od organizatora pokreta OWS, Mark Bray, kombinuje svoje direktno iskustvo i gotovo 200 intervjua sa najaktivnijim, uticajnim nosiocima pokreta, da bi razotkrio revolucionarnu srž OWS. Iako su New York Times i CNN prikazivali da OWS želi samo strožiju kontrolu finansija i poreze za milionere, Bray pokazuje da je velika većina organizatora pozivala na ukidanje samog kapitalizma.

“Prevođenjem” svojih ideja u svakodnevne koncepte kao što su osnaživanje zajednice i kolektivne potrebe, ovi anarhisti su pokrenuli najdinamičniji američki socijalnih pokret poslednjih decenija.

https://www.facebook.com/TranslatingAnarchy

http://www.zero-books.net/books/translating-anarchy

Translating Anarchy: The Anarchism of Occupy Wall Street by Mark Bray

Speaker: Mark Bray - author

Saturday July 5th 7pm

Furija Infoshop at Inex Film

Translating Anarchy tells the story of the anti-capitalist anti-authoritarians of Occupy Wall Street who strategically communicated their revolutionary politics to the public in a way that was both accessible and revolutionary.

OWS organizer Mark Bray combines his direct experience in the movement with nearly 200 interviews with the most active, influential architects of Occupy Wall Street, to reveal the revolutionary anarchist core of Occupy. Although The New York Times and CNN thought that OWS simply wanted tighter financial regulations and a millionaire's tax, Bray shows that the vast majority of organizers called for the abolition of capitalism altogether.

By "translating" their ideas into everyday concepts like community empowerment and collective needs, these anarchists sparked the most dynamic American social movement in decades.