Title Text: 
00:00
 
Alt Text: 
00:00
 
BASK, 24-26. maj 2013, Ljubljana - Slovenija
BASK, 24-26. maj 2013, Ljubljana - Slovenija

Program Balkanskog anarhističkog sajama knjiga, Ljubljana 2013.

Datum: 
Petak, 24. maj (All day) to Nedelja, 26. maj (All day)
Mesto: 
Ljubljana, Slovenija

Balkanski anarhistički sajam knjiga, Ljubljana 2013.

 PETAK, 24. maj 

14:00 @ JALLA JALLA
Sastanak volontera » SASTANAK

15:00 – 20:00 @ ISPRED MENZE PRI KORITU
» SAJAM: anarhističke knjige, materijali, pamfleti

15:00 @ JALLA JALLA
» IZLOŽBA: Balkanski anarhistički sajam knjiga 2003-2013.

Prošlo je deset godina od kako je Balkanski anarhistički sajam (BAB) krenuo na svoje putovanje po Balkanu sa ciljem da poveže lokalne i regionalne, kao i međunarodnu anarhističku zajednicu i da obezbedi prostor za razmenu anarhističkih ideja, praksi, literature, materijala, kulturnih dešavanja, radionica i javnih diskusija. Mi ćemo prikazati razne postere sa prethodnih sajmova.

15:00 – 17:00 @ GROMKA
» DISKUSIJA: Fašizam i kriza u Grčkoj

15:00 – 17:00 @ MONOKEL
» RADIONICA: Slobodni glasovi anarhizma (anarhistička radio stanica)

Ovo je radionica na kojoj ćemo podeliti naša iskustva sa radio eksperimentisanjem i kolektivnim nehijerarhijskim praksama emitovanja radio programa.

16:00 – 17:00 @ YHD
» PREZENTACIJA anarhističke biblioteke i digitalne arhive "Sparrows' Nest"

Sparrows’ Nest je osnovana u Notingemu (VB) 2008. od strane članova Anarhističke federacije uz učešće drugih klasno orijentisanih anarhista. To je centar za anarhističku kulturu i obrazovanje. Kasnije, oni su digitalizovali svoju arhivu i na taj način učinili dostupnim za javnost prethodno nepoznata dokumenta iz istorijskih radničkih borbi u Engleskoj.

16:00 @ A-INFOSHOP
» IZLOŽBA: Ustanak u Sloveniji

Na ovoj izložbi će biti prezentovani neki video, foto i drugi materijali koji dokumentuju najmanje 6 meseci društvenog ustanka u Sloveniji.

16:00 – 17:00 @ OTVORENI PROSTOR (GALERIJA ALKATRAZ)
» RADIONICA: Svetlo zelena vs. tamno zelene, liberalna vs. radikalne ekologije

17:00 @ MENZA PRI KORITU
» SKUPŠTINA učesnika/ca

BAB će biti samoupravna zajednica koja će kolektivno odlučivati o svim pitanjima na dnevnim skupštinama učesnica i učesnika.

20:00 @ ISPRED MENZE PRI KORITU
» KONCERT: ženski hor Kombinat

22:00 @ GROMKA
» KONCERT: Sottomayor (indie rock), Srčki (rock’n'roll meets punk), DJ Jesusonectasy

 

 SUBOTA, 25. maj 

10:00 @ JALLA JALLA
Sastanak volontera » SASTANAK

11:00 – 13:00 @ YHD
DISKUSIJA I IZLOŽBA: Refleksije o anarhističkom skupu u St. Imieru 2012.

U leto 2012. anarhisti i anaristkinje iz čitavog sveta su se okupili u St. Imieru, Švajcarska da proslave 140 140. godišnjicu prvog kongresa antiautoritarne anarhističke internacionale. Svrha sastanka nije bilo veličanje istorije, pošto mu je cilj bio kritički osvrt na aktuelni anarhistički pokret i izgradnja novih saveza zarad zajedničke borbe u budućnosti i širenje anarhističkih ideja. Mi ćemo napraviti kritički osvrt na taj skup i pogledati neke materijale sa sastanka.

11:00 – 13:00 @ MONOKEL
» SASTANAK: Prakse radikalne ekologije u bivšoj Jugoslaviji i na širem balkanskom području

11:00 – 13:00 @ TIFFANY
» DISKUSIJA: Parlamentarizam i levica na Balkanu: od Miloševića do Sirize

Diskusija i kritika posledica i perspektiva aktivnosti parlamentarne levice na kapitalističkoj periferiji, kao i posledice rada fondacija levičarskih partija, kao što je Rosa Luxemburg Stiftung, u regionu.

11:00 – 16:00 @ PARK TABOR
» SAJAM, turnir u šahu, radionice za decu (od 16:00 pa nadalje @ ISPRED MENZE PRI KORITU)

13:00 – 15:00 @ TIFFANY
» RADIONICA, SAMO ZA ŽENE: Seksizam među nama

Na radionici mi ćemo otvoriti pitanje seksizma, sa kojim se ne suočavamo samo u svakodnevnim interakcijama, na protestima i bunama, već takođe i u autonomnim prostorima. U njima, seksizam se kritikuje, ali da li ga prepoznajemo u našim odnosima unutar zajednica za koje se ppretposta da su lišene seksizma? Sa ovom radionicom mi ćemo pokušati da otvorimo bezbedni prostor u kome možemo da razgovaramo o ovim pitanjima. Da li osećamo seksizam u našim grupama i zajednicama? Kako se on manifestuje? Kako se boriti protiv njega? Razmena iskustava i prema tome izgradnja strategija u borbi protiv seksizma biće u fouksu naše radionice. Radionica je otvorena samo za žene.

13:00 – 15:00 @ YHD
» DISKUSIJA: Kritički osvrt na slovenački ustanak

Slovenija je uzdrmana masovnim revoltom naroda protiv političkog establišmenta i mera štednje. Aktivista iz Slovenije će govoriti o aktuelnoj političkoj klimim, strukturi tih revolta, izazovima i pobedama borbe. Fokus debate će biti uloga anarhističkih grupa i ideja na kolektivni proces ustanka.

14:00 – 15:00 @ MONOKEL
» PREZENTACIJA projekta "Active Distribution"

16:00 – 18:00 @ GROMKA
Međunarodni balkanski skup o nacionalizmu » SASTANAK

Mi verujemo da savremeni anarhistički/liberterski pokret mora da pronađe specifične načine za rešavanje važnih problema, koji posebno nastaju u osetljivom području Balkana. Međunarodna solidarnost ne može biti samo puki slogan, već mora da bude dobro određeni predlog za suživot i saradnju naroda. Stoga, određeni osnovna pitanja koja nas zanimaju; i za koje smatramo da su važni kao predmet zajedničke diskusije svih balkanskih anarhista, su:

  • Pitanje tekućih promena granica u balkanskom regionu (npr. Kosovo)
  • Pitanje "nacionalnog identiteta" i kako se odnosimo prema njemu
  • Pitanje etničkih manjina (koje postoje u svakoj balkanskoj državi)
  • Pitanje da li postoji "progresivni patriotizam" ili ne, i kakav je odnos anarhizma prema njemu
  • Pitanje odnosa balkanskog naroda prema nadnacionalnim strukturama (EU, NATO)
  • Naš stav prema mogućem nacionalnom ratu ili imperijalističkoj intervenciji u balkanskom regionu
  • Pitanje uspostavljanja zajedničke balkanskle borbe za oslobođenje

To su samo neke od tema koje smatramo da je važno razmotriti. Sve se vrte oko teme nacionalizma. Mi pozivamo sve anarhiste(kinje)/libertere(ke) koji/e se bore i deluju na Balkanu da učestvuju u procesu organizovanja ovog sastanka svojom aktivnošću, dokumentima i predlozima. BAB 2013. bi mogao da bude prvi trenutak debate i razmene iskustava sa ciljem da istražimo da li će biti snage i volje da se u budućnosti organizuje takav balkanski sastanak.

16:00 – 18:00 @ YHD
» DISKUSIJA: Federalno međunarodno anarhističko organizovanje

Po pitanju teorije i prakse Internacionale anarhističkih federacija (IFA) predstavićemo neka ključna pitanja međunarodnog anarhističkog organizovanja. Zašto je internacionalizam toliko važan za anarhiste/kinje i kako možemo da povežemo naše borbe i solidarnost na takvom nivou?

16:00 – 18:00 @ TIFFANY
» DISKUSIJA: Socijalna reprodukcija, štednja i borbe u Sloveniji: mapiranje nekih veza i praksi

Na ovoj radionici, koju će facilitirati učesnici/e zajedničkog istraživačkog projekta "Prakse radikalne kolektivne brige" u Beču, mi ćemo se naslanjati na istoriju, znanja i prakse koje su generisane tokom nedavnih pobuna protiv mera štednje u Sloveniji, da bi smo shvatili kako su borbe oko socijalne reprodukcije, i kako mogu biti, organizovane diljem širokog pokreta. Mi ćemo istražiti kako štednja utiče na sferu društvenog i mapirati određene prakse borbe i reprodukcije koje su nedanvo iskrsle u Sloveniji, da bi nas lokalno aktivni ljudi upoznali sa svojim situacijama i izazovima.

18:00 @ MENZA PRI KORITU
» GLAVNA DISKUSIJA: Anarhizam i društveni pokreti

Dok se ljudi bube protiv kapitalisitčkog sistema, mere štednje i političke elite, dešavaju se brojni direktno demokratski eksperimenti odozdo i nehijerarhijsko organizovanje na radnom mestu i mestu obrazovanja, i u svakodnevnom životu,  ili barem o njima počinje da se razmišlja. Jednako, mi kroz naše svakodnevno iskustvo potvrđujemo da su takvi pokreti uvek ranjivi od kriminalizacije, pokušaja centralizacije, i uzurpacije novog političkog terena od strane postojećih i elita u nastajanju. U vremenima poput ovog još je važnije da anarhistički pokret analizira dinamiku društvene i političke situacije u realnom vremenu, i da potom direktnom akcijom dela na temelju te analize.

Stoga mi pozivamo sve da nam se pridruže u zajedničkom procesu izgradnje političkog prostora za kritičko razmatranje novog terena borbe koji nam je nametnut od strane kapitalizma, i načina na koji ćemo držati svoju poziciju i uzvratiti udarac. Dok nas kapital gura na margine društva i otima nam kontrolu na sopstvenim životima, ljudi pronalaze nove oblike uzajamne pomoći, solidarnosti, političkog i društvenog organizovanja.

Pitanja za anarhiste su jasna: kako možemo da organizujemo otpor odozdo? Kako možemo da sarađujemo sa širim društvenim pokretima, da bismo izgradili odnose koji se protive i sežu s one strane kapitalističke eksploatacije? I kako da razvijemo konkretne, održive alternative koje ne samo da se odupiru kapitalističkoj devastaciji, već otvaraju put za revolucionarnu transformaciju naših svakodnevnih života? Ova i mnoga druga pitanja biće deo naše glavne diskusije o anarhizmu i njegovoj ulozi u širim društvenim pokretima.

22:00 @ GROMKA
» KONCERT: EBFAD (drone/noise), TERMINAL DISEASE (metal, trash) + DJ PROGRAMME

 

 NEDELJA, 26. maj 

10:00 @ JALLA JALLA
Sastanak volontera » SASTANAK

10:00 – 16:00 @ ISPRED MENZE PRI KORITU
» SAJAM: anarhističke knjige, materijali, pamfleti

11:00 – 13:00 @ YHD
» RADIONICA: Anarhizam u praksi

Na ovoj radionici mi ćemo razmotriti neke konkretne modele anarhističkog organizovanja na polju ekonomije i društvenog života. Mi ćemo predstaviti slučajeve nehijerarhijski samoupravljanog infošopa, pekare, biblioteke, restorana i univerziteta. Mi ćemo razmeniti iskustva i pokušati da promislio o mogućim načinima organizovanja u mestima gde živimo, radimo i studiramo.

11:00 – 13:00 @ MONOKEL
» DISKUSIJA: Jedna kriza, mnoštvo otpora

Upoređivanjem analiza iz nekoliko regiona u svetu, mi ćemo razgovarati o efektima ekonomske krize na ljude. Glavni fokus će biti poređenje različitih borbi protiv mera štednje.

11:00 – 13:00 @ TIFFANY
» RADIONICA: Anarhističko izdavaštvo

Na ovoj radionici ćemo predstaviti primere različitih anarhističkih izdavačih projekata; to jest magazina, biltena i knjiga. Mi ćemo uporediti naša iskustva sa različitim organizacionim modelima odozdo, metodima komunikacije i pripremanja sadržaja.

13:00-15:00 @ GROMKA
» DISKUSIJA: Između identiteta i društvenog pokreta: šta je anarhizam i šta anarhisti žele?

Ljudi koji se okupljaju na anarhističkim sajmovima obično dele zajednički identitet kao anarhisti/kinje. Ali da li one dele mnogo više od toga? Da li postoji "anarhistički pokret", ili da li pokret već krši anarhističke principe individualne slobode i raznovrsnosti? Ali ako anarhizam nije pokret, šta je onda? Društveni klub? Skup uzvišenih ideja?

Pridružite se Gabriel Kuhnu, dugogodišnjem anarhisitčkom aktivisti i piscu, u diskusiji o tome u šta mi, kao anarhisti, verujemo, za čime žudimo, i šta možemo da učinimo.

13:00 – 15:00 @ YHD
» DISKUSIJA: Žene u anarhističkom pokretu

Anarhistička federacija u Britaniji razmatra razvoj anarhafeminizma i aktuelne debate u UK u pogledu seksualnog nasilja i kreiranja "bezbednijih" anarhističkih prostora. Mi ćemo takođe uporediti iskustva iz drugih regiona.

13:00 – 15:00 @ MONOKEL
» PREZENTACIJA kolektiva Pizzeria Anarchia

Pizzeri(A) je "house project" u Beču, koja je prvih meseci imala ugovor a od leta 2012. je u okupiranom prostoru. Kuća i njeni vlasnici su upečatljiv primer kako dolazi do raseljavanja i džentrifikacije. Mi želimo da razgovaramo sa vama o istoriji kuće, malim dešavanjima na drugim mestima, borbi protiv kirije i evikcija, i o aktuelnoj situaciji projekta kome preti iseljenje u narednim nedeljama i mesecima.

13:00 – 15:00 @ MONOKEL
» DISKUSIJA: Radikalni sindikalizam

Mi ćemo diskutovati o potrebi radničke klase da se organizuje u radikalne sindikalne mreže u svetlu prevazilaženja tradicionalisitčkih reformističkih sindikata i njihovih birokratskih ograničenja i rigidnosti. Radikalni sindikati bi trebalo da nastoje da uspostave ekonomski samoorganizovane zajednice, trebalo bi da deluju u skladu sa principima solidarnosti, direktne demokratije i direktne akcije i trebalo bi da teže većoj nezavisnosti i slobodi ljudi od tehnološkog proizvodnog procesa i samog rada. Mi želimo da se fokusiramo na diskusiju o različitim dobrim praksama borbe radničke klase protiv kapitalista širom Evrope.

16:00 @ MENZA PRI KORITU
» SKUPŠTINA učesnica i učesnika

BAB će biti samoupravna zajednica koja će kolektivno odlučivati o svim pitanjima na dnevnim skupštinama učesnica i učesnika.

20:00 @ MENZA PRI KORITU
» KABARE Subcommittee

Premijera najnovijeg programa.

 

CELODNEVNO DEŠAVANJE:

 

OPEN SPACE @ GALERIJA ALKATRAZ
Mi želimo da ovaj sastanak proširi raspon političke imaginacije i omogući formiranje novih saveza, te ćemo stoga obezbediti otvoreni prostor koji će omogućiti ljudima da se na licu mesta samostalno organizuju.

BEZBEDNIJI PROSTOR @ A-INFOSHOP
Mi ne bežimo od problema koji postoje unutar pokreta. Stoga mi ćemo obezbediti bezbedan prostor u kom će drugarice i drugovi, ako je porebno, moći da se izraze i kolektivno suoče sa bilo kojim problemom koji bi mogao da nastane tokom dešavanja.