Šta nakon raskida ugovora? - Radničke inicijative spram Vladine Agencije za privatizaciju

Datum: 
Subota, 5. novembar 17:00
Mesto: 
Paviljon Veljković - CZKD
Adresa: 
Birčaninova 21, Beograd

Diskusija Šta nakon raskida ugovora? - Radničke inicijative spram Vladine Agencije za privatizaciju bavi se sledećom situacijom: nakon što antikorupcijske inicijative radnika i malih akcionara dovedu do raskida ugovora sa nesavesnim investitorima, jedino rešenje koje je do sada praktikovano i koje zakon propisuje jeste uspostavljanje uprave koju kontroliše Vlada. Sve inicijative radnika i malih akcionara da se preduzeće nakon raskida ugovora pokrene, Vladina uprava najčešće ignoriše. Kako stvoriti uslove za participaciju radnika i malih akcionara u preduzećima u kojima za to postoji interesovanje? Da li se radničko NE! propadanju, izraženo antikorupcijskim inicijativama protiv nesavesnih investitora, može artikulisati u privrednu inicijativu za oporavak preduzeća? 

Pokret za slobodu je organizacija koja podržava radničke i seljačke samoorganizovane borbe za poboljšanje socijalnog položaja. Pokret za slobodu je inicirao osnivanje Koordinacionog odbora radničkih protesta čiji je cilj horizontalno povezivanje radničkih grupa radi zajedničkog nastupanja u borbi. Nedavno objavljene knjige Deindustrijalizacija i radnički otpor (2011) i Zemlja i sloboda(2011) sumiraju višegodišnje aktivnosti Pokreta za slobodu na stvaranju radničko-seljačkog pokreta. Internet adresa Pokreta je www.pokret.net.