Fatal harvest
Fatal harvest

Zelena revolucija: mit i stvarnost - Diskusija

Datum: 
Četvrtak, 4. jul 19:00
Mesto: 
Infošop u Inex Filmu
Adresa: 
Višnjička 76

Uprkos svim dostignućima tzv. zelene revolucije, ili možda baš zbog njih, danas na svetu gladuje 870.000.000 ljudi.

Šta je uopšte zelena revolucija i kakav je njen odnos prema beloj i crvenoj revoluciji, kako je do nje došlo i u čijem interesu je koncipirana? Koja je uloga filantropskih fondacija, privatnog sektora, NVO i vlada u genezi i operisanju savremenog prehrambenog sistema? Kakva je veza između autoritarne modernizacije i zelene revolucije? Da li je moderna industrijska poljoprivreda šampion proizvodnje kalorija ili je pak sredstvo dominacije i eksploatacije? Kakav je kvalitet hrane koju je iznedrila zelena revolucija? Da li je zelena revolucija zaista okončana i šta je uopšte tzv. druga zelena revolucija? Da li nam preti maltuzijanska sablast i da li će nas (bio)tehnologija spasiti gladi?

Da li nam zaista preti glad pa čak i izumiranje? Šta je sa klimatskim promenama i proizvodnjom hrane? Kakve veze imaju finansijske spekulacije sa cenom hrane, otimanjem zemlje i brojem gladnih na svetu?

Ili, prosto, šta je mit a šta su stvarni rezultati dugog procesa zelene revolucije?

Govori: Aco Popadić, sociolog

facebook event: https://www.facebook.com/events/137690519763301/