Noam Čomski CIA je godinama špijunirala Čomskog

Nakon višestrukog poricanja, CIA priznala da je špijunirala Noama Čomskog

Godinama, Centralna obaveštajna agencija je poricala da je imala tajni dosije o profesoru sa MIT-a i čuvenom disidentu Noamu Čomskom. Ali novo razotkrivanje vlade koje je izdejstvovao The Cable po prvi put otkriva da je agencija u stvari prikupljala podatke o antiratnom ikonoborcu 1970-ih dok je bio u svom zenitu.

Godinama, Centralna obaveštajna agencija je poricala da je imala tajni dosije o profesoru sa MIT-a i čuvenom disidentu Noamu Čomskom. Ali novo razotkrivanje vlade koje je izdejstvovao The Cable po prvi put otkriva da je agencija u stvari prikupljala podatke o antiratnom ikonoborcu 1970-ih dok je bio u svom zenitu.

Ovo obelodanjivanje takođe otkriva da je čitav CIA-in dosije o Čomskom izbrisan iz Lanlijeve arhive, što nameće pitanja poput: kada je dosije uništen i na osnovu čijeg ovlašćenja?

Proboj u potrazi za Čomskijevim CIA-nim dosijeom došao je u formi zahteva na osnovu Zakona o slobodi informisanja (Freedom of Information Act, FOIA) koji je podnet Federalnom istražnom birou (FBI). Godinama, zahtevi upućeni CIA na temelju Zakona o slobodi informisanja gomilali su ista poricanja: „Mi nismo locirali nikakva dokumenta koja odgovaraju vašem zahtevu.“ Poricanja nikada nisu bila sasvim kredibilna, s obzirom na drski antiratni aktivizam Čomskog tokom '60-ih i '70-ih – kao i CIA-ne dobro dokumentovane beleške o domaćoj špijunaži tokom vijetnamske epohe. Ali CIA je nastavila sa poricanjem, i mnogi su verovali u ono što agencija govori.

Dakle, zahtev za uvid u državni arhiv od strane advokata Kela Mekalahana (Kel McCalahan) otkriva zapisnik komunikacije između CIA i FBI koja potvrđuje postojanje CIA-inog dosijea o Čomskom.

Datiran 8. juna 1970, zapisnik razmatra Čomskijeve antiratne aktivnosti i traži od FBI više informacija o predstojećem putovanju antiratnih aktivista u Severni Vijetnam. Autor dokumenta, zvaničnik CIA-e, kaže da putovanje ima „PODRŠKU NOAMA ČOMSKOG“ i zahteva „BILO KAKVU INFORMACIJU“ o ljudima koji imaju veze sa putovanjem.

Nakon što je dobio dokument, The Cable ga je poslao Atanu Teoharisu (Athan Theoharis), počasnom profesoru na univerzitetu Marquette i ekspertu za pitanje saradnje FBI-CIA i prikupljanja podataka.

„Komunikacija CIA-e iz juna 1970. potvrđuje da je CIA kreirala dosije o Čomskom“, kaže Teoharis. „Taj dosije je, u najmanju ruku, sadržavao kopiju njihove komunikacije sa FBI-om i izveštaj o Čomskom koji je FBI pripremio kao odgovor na ovaj zahtev.“

Dokaz takođe potvrđuje činjenicu da je Čomskijev dosije bio menjan, kaže Teoharis. „Odgovor CIA na zahtev podnet na osnovu Zakona o slobodi informisanja da nema dosije o Čomskom potvrđuje da je Čomskijev dosije uništen u nepoznatom trenutku“, rekao je on.

Vredi napomenuti da po zakonu uništenje arhive predstavlja izdajnički čin. Po Zakonu o federalnim arhivama iz 1950, od svih federalnih agencija se zahteva da unapred dobiju odobrenje od nacionalne arhive za bilo koje predložene planove raspolaganja arhivskom građom. Arhiva takođe ima za zadatak da čuva arhivsku građu „istorijske vrednosti“.

„Jasno, CIA-in dosije, ili dosijei, o Čomskom spadaju u te odredbe“, rekao je Teoharis.

Nije jasno da li je agencija poštovala protokole prilikom brisanja Čomskijevog dosijea. CIA je odbila da da svoj komentar za ovaj članak.

Šta Čomski misli? Kada mu je The Cable pokazao dokaz o postojanju ovog CIA-inog dosijea, čuveni lingvista je odgovorio svojim prepoznatljivim cinizmom.

„Jednog dana će se shvatiti da je tipično za sisteme moći da pokušavaju da prošire svoju moć na bilo koji način koji im padne na pamet“, rekao je. Kada je upitan da li ga je više uznemirilo današnje prekoračenje ovlašćenja obaveštajnih službi (s obzirom na najnovija saznanja o NSA) ili prekoračenje ovlašćenja obaveštajnih službi '70-ih, on je odbacio pitanje kao mešanje baba i žaba.

„Ono što je bilo zastrašujuće '60-ih i ranih '70-ih nije bilo toliko špijuniranje koliko su to bile unutrašnje terorističke operacije, COINTELPRO“, rekao je, referišući na program FBI-a čiji cilj je bila diskreditacija i infiltracija u domaće političke organizacije. „I takođe manjak interesovanja onda kada su razotkriveni.“

Bez obzira na to, uništenje CIA-inog dosijea o Čomskom postavlja još više uznemiravajuće pitanje: čiji su još dosijei isparili iz Langlijevih arhiva? Koja druga poglavlja CIA-ine istorije će proći neispričana?

„Važno je saznati kada je CIA odlučila da uništi Čomskijev dosije i zašto su odlučili da on treba da bude uništen“, rekao je Teoharis. „Nesumnjivo, Čomskijev dosije nije bio jedini CIA-in dosije koji je uništen. Koliko još drugih dosijea je uništeno?“

Povezano