Real News

Čileanski studentski pokret je uspeo potpuno da promeni politički život zemlje

Da li je čileanski studentski pokret izgubio snagu, ili je prešao u novu fazu svojih nastojanja da izraste u kohezivni društveni pokret?

Čileanski studenti i studentkinje su privukli pažnju svetske javnosti 2011. kada su organizovali masovne mobilizacije širom ove južnoameričke zemlje i zahtevali besplatno i kvalitetno javno obrazovanje. Uporedo sa srenjoškolcima/kama, studenti/kinje su organizovali/e generalne skupštine (aka zborove/plenume), školske okupacije i sitinove, i izašli/e na ulice u najvećem broju od kako je Čile prešao na demokratski poredak pre više od 20 godina.

Studenti i studentkinje su se često sukobljavali sa nacionalnom policijom (Carabineros) koja se vrlo retko suzdržavala od upotrebe sile prilikom gušenja ovog uglavnom miroljubivog pokreta. Do sada je potvrđeno ubistvo jednog studenta od strane policije, što se desilo u avgustu 2011. na vrhuncu velikih protesta.

Prošlo je više od godinu dana od kako je "Real News" prvi put izvestio o studentskom pokretu Čilea i tada smo ispratili korene čileanskog obrazovnog sistema, jednog od najprivatizovanijih na svetu, do perioda neoliberalnih reformi uvedenih za vreme brutalno represivne diktature generala Augusta Pinočea, koji je došao na vlast 1973. krvavim pučem koji je orkestriran od strane SAD.

Tokom protekle godine došlo je do značajnog pada broja uličnih protesta i školskih okupacija. Postavlja se pitanje da li je čileanski studentski pokret izgubio snagu, ili je prešao u novu fazu svojih nastojanja da izraste u kohezivni društveni pokret, dok se priprema za školsku godinu 2013/14. i predstojeće predsedničke izbore koji će biti održani u novembru sledeće godine?

Povezano