Čomski: Buš muči, Obama jednostavno ubija

Čomski govori o protestu "Occupy Wall Street", začaranom krugu u kom finansijski kapital profitira na propasti socijalne infrastukture, skandaloznim iznosima koji se troše na predizborne kampanje u SAD, propasti sistema američke demokratije, kontinuitetu između Buša i Obame, kampanji ciljanog ubijanja koje sprovodi Obama, mržnji arapskog sveta prema Americi, arapskom proleću itd.
+ Čomski o akciji "Occupy Boston"