Occupy

FBI vs. Occupy: Tajni dokumenti otkrivaju "protivterorističko" nadgledanje OWS-a od samog početka

Nekadašnji tajni dokumenti otkrivaju da je FBI nadzirao Occupy Wall Street od samog početka i tretirao ovaj nenasilni pokret kao potencijalnu terorističku pretnju.

Interna vladina dokumentacija pokazuje da je Occupy tretiran kao potencijalna pretnja avgusta 2011, kada je organizovanje prvi put počelo. Upotrebljeni su protivteroristički agenti za praćenje akvivnosti pokreta Occupy, uprkos internom priznanju da se pokret protivi nasilnim taktikama.

Nadziranje je prošireno širom zemlje pošto je Occupy izrastao u nacionalni pokret, a agenti FBI su razmenjivali informacije sa preduzećima, lokalnim policijskim agencijama i univerzitetima.

Sa nama je Mara Verheyden-Hilliard iz Fonda Partnerstvo za građansku pravdu (Partnership for Civil Justice Fund), koji je uspeo da dobije dokumente FBI-a na osnovu Zakona o slobodi informacija (Freedom of Information Act). "Mi možemo da vidimo, deceniju za decenijom, sa svakim društvenim pokretom za pravdu, da se FBI neprestano drži iste stare uloge, a to je da se ponaša kao tajna policija establišmenta protiv naroda", kaže Verheyden-Hilliard.

[drugi deo]

[sledi kraći odlomak iz intervjua]

JUAN GONZÁLEZ: Pa, Mara, ja hteo bih da se osvrnemo na još jedan dokument iz njujorške kancelarije FBI-a koji pokazuje da se osoblje FBI-a srelo sa predstavnicima njujorške berze 19. avgusta 2011, da bi diskutovali o protestima Occupy Wall Streeta koji su bili zakazani za naredni mesec. Dokument opisuje sastanak, rečima, citiram: "Diskutovano je o planiranom anarhističkom protestu pod nazivom 'Occupy Wall Street', koji je zakazan za 17. septembar 2001. Protest je najavljen na anarhističkim sajtovima i stranicama društvenih mreža na internetu." U dokumentu se dalje kaže, citiram: "Brojni incidenti su se desili u prošlosti koji pokazuju pokušaje anarhističkih grupa da ometu, utiču, ili da potpuno zaustave normalne poslovne operacije finansijskih distrikta." Recite nam nešto o ovim sastancima između policije i stranaka koje su bile na meti Occupy Wall Streeta, Mara.

MARA VERHEYDEN-HILLIARD: Pa, još jednom, dokumenti u potpunosti pokazuju da oni znaju da je pokret nenasilan. I FBI rutinski koristi reference na anarhiste i demonizuje anarhiste ili tu političku ideologiju kao da je to... da je identična sa kriminalnim ponašanjem. I tako, oni često govore o anarhistima u ovim materijalima i drugim materijalima koje smo dobili za vreme trajanja našeg sudskog spora, čak i kada znaju da nije bilo počinjenog nasilja. I mi takođe znamo koliko su se često puta sami policajci, znate, maskirali ili se infiltrirali u demonstracije, glumeći anarhiste za koje stalno govore da ih brinu.

Ali ti dokumenti ponovo pokazuju da FBI radi sa privatnom industrijom, sa bankama. I oni ne dononose dokaze o realnim pretnjama nasilja. Oni pričaju o političkom ustanku. I ja mislim da mi možemo biti sigurni da su imali dokaz kriminalne aktivnosti, oni ga ne bi redigovali. Oni bi ga rado pružili na uvid. Ali oni ga nemaju. I neprestano, imate FBI, Ministarstvo bezbednosti domovine, koji u suštini sprovode određeni oblik policijskog etatizma u Sjedinjenim Državama protiv naroda Sjedinjenih Država.

Za ceo transkript na engleskom posetite:
democracynow.org

Povezano