Fukušima: Da li se dešava "kineski sindrom"?

Thom Hartmann razgovara sa Kevinom Kampsom, antinuklearnim aktivistom iz Beyond Nuclear (www.beyondnuclear.com), o opasnoj situaciji u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukušima Daiči.

[odlomak iz intervjua]

Thom Hartmann, domaćin: Pa, pre svega, kakva je sudbina i budućnost Fukušime?

Kevin Kamps, Beyond Nuclear: [...] U kontekstu onoga što se trenutno dešava sa podzemnim vodama koje su poplavile elektranu - jer jedna od njihovih mera za ublažavanje posledica koja nije dobro promišljena, bilo je podizanje valobrana zaleđivanjem zemlje - i pogodite šta? Podzemne vode se gomilaju iza valobrana. [...] zadržavanjem vode ispod čitave elektrane, oni pretvaraju zemlju u živi pesak. I to dovodi do manje stabilnosti - više nestabilnosti. Neki strukturalni inženjeri i nuklearni inženjeri upozoravaju da bi to mogla da bude poslednja kap koja je potrebna za rušenje ne samo 4. jedinice (zgrada u kojoj se nalazi 4. od 6 reaktora, prim. prev.), već možda i nekih drugih od uništenih jedinica sa njihovim visoko radioaktivnim otpadom koji se nalazi na 15 metara visine. [...] Ako taj bazen [sa potrošenim nuklearnim gorivom] padne - u njemu se još uvek nalazi dovoljno goriva - [gorivne šipke] će se zapaliti [...]

Hartmann: I kuda preovlađujući vetrovi i preovlađujuće okeanske struje nose vodu od japanske obale?

Kamps: Do Severne Amerike. Za svega nekoliko dana nakon početka katastrofe u NE Fukušima Daiči, kod nas u Sjedinjenim Državama kiša je donela radioaktivne padavine - i to ne u beznačajnoj količini. I takođe, naravno, plodovi mora. Ne samo da okeanske struje ovako donose radioaktivnost, već to radi i sam živi svet mora. Plavoperajna tuna je migrirala iz Japana do Severne Amerike i u svom mesu donela ovde radioaktivni cezijum.

Kineski sindrom u Fukušimi, istopljena reaktorska jezgra su ušla u zemlju, japanska vlada u haosu

Paul Gunter direktor projekta Beyond Nuclear za nadzor nuklearnih reaktora:

"Sadašnje indicije govore da su same reaktorske strukture probijene.

Postoji velika verovatnoća da je deo radioaktivnog materijala - istopljena jezgra - ušao u zemlju. 

Znači, sada se nalazi izvan kontejnmenta.

Ja mislim da je tragedija koju vidimo kako se razvija kao Fukušimina kriza sa radioaktivnom vodom samo početak."

Mi vidimo kako se sada kreće čitav raspon radioaktivnih zagađivača, što ukazuje na to da uništena jezgra ovih reaktora - koja su se istopila - sada doprinose zagađenju Tihog okeana i podzemnih voda. [...]

Sada vidimo da je japanska vlada u haosu.

Činjenica da je sada otkrivena ova ekstenzivna kontaminacija - više od dve godine nakon što se desila nesreća - govori nam da je to potpuno van kontrole. [...]

Izvor: 

Povezano