Oni ne mogu da nas predstavljaju!

Pisci i aktivisti Dario Azzelini i Marina Sitrin govore o svojoj novoj knjizi "Oni ne mogu da nas predstavljaju - preosmišljavanje demokratije od Grčke do Occupya", i govore o tome šta je novo u načinu na koji su ti protesti organizovani i šta predstavljaju.

Šta se dešava kada birokratske strukture predstavničke demokratije ne mogu da se suprotstave ni merama štednje niti da zadovolje naše osnovne potrebe, i kad ljudi odluče da uzmu stvari u svoje ruke? Marina Sitrin i Dario Azzellini, autori nove knjige They Can't Represent Us! Reinvigorating Democracy From Greece to Occupy, smatraju da se to dešava i da su ljudi bili primorani da nauče nove načine kako da se odnose jedni prema drugima izvan struktura moći. I kao nastavak horizontalnih političkih eksperimenata u Latinskoj Americi i kao raskid sa starim načinima obavljanja poslova, ta "društva u pokretu" čine ono što Azzellini naziva "politikom u prvom licu".

Marina Sitrin je spisateljica, advokatkinja, nastavnica, organizatorka i sanjarka. Ona je urednica knjige Horizontalism: Voices of Popular Power in Argentina (2006) i autorka Everyday Revolutions: Horizontalism & Autonomy in Argentina (2012). Dario Azellini je politikolog i predavač na Univerzitetu Johannes Kepler u Lincu, Austrija, pisac i filmski režiser koji živi u Berlinu i Karakasu. On je objavio nekoliko knjiga, eseja i dokumentaraca o društvenim pokretima, privatizaciji vojnih službi, migracijama i rasizmu, Italiji, Meksiku, Nikaragvi, Kolumbiji i Venecueli.

Izvor: 

Povezano