"Sumanuta ekonomija" i sve dublja grčka kriza

Kostas Lapavitsas: Grčka propada dok se svi igrači pripremaju za sledeću fazu mera štednje

Kostas Lapavitsas je profesor na Univerzitetu londonske škole orijentalnih i afričkih studija. On predaje političku ekonomiju finansija, stalni je kolumnista Gardijana i autor nedavno objavljene knjige Kriza u evrozoni.

Izvodi iz intervjua:

- Situacija [u Grčkoj] se definitivno pogoršava. Zemlja je sada primorana na nove rezove, nove mere štednje. Grčka će do 2014. morati da smanji javnu potrošnju za možda 13,5 milijardi evra. To je za grčku ekonomiju ogromna suma, veliki deo njenog BDP-a. Da bi ostvarila taj cilj, vlada će sada morati da smanjuje plate državnih službenika, i moraće da otpusti oko 150.000 ljudi do 2014.

Vladu na to primorava Evropska Unija. I ja želim da naglasim potpunu ekonomsku apsurdnost ovoga. Ovo je zemlja koja je u petoj godini recesije. Ova recesija je verovatno najozbiljnija recesija u istoriji Grčke, i u suštini to je depresija. Nacionalni prihod od početka krize se smanjio za oko 20 procenata. Sredstva za život Grka su opustošena. Sve je na silaznoj putanji, sa eventualnim izuzetkom izvoza, koji nije bog zna kako dobar, ali ne opada.

U sred ove depresije, Evropska Unija primorava grčku vladu da primeni ogromne rezove, dodatne rezove, da bi ostvarila primarni suficit 2014. To je apsurdno. To je potpuno apsurdno.

- Mislim da se pozicija Francuske i Nemačke uopšte ne razlikuju po ovom pitanju. Izbor Olanda je proglašen za ključni korak koji će promeniti gledište Evropske Unije. Ništa slično se ne nazire u bliskoj budućnosti, toga su svesni oni koji shvataju ko je gosn. Oland, i to se sada vidi. Tako da nema promene politike u pogledu Grčke.

Grčka je sada primorana da primeni ogromne mere štednje povrh štednje koja je već primenjena, i to u ekonomiji koja je usred depresije. To je, kao što rekoh, apsurdna ekonomija. To je ekonomija ludnice. Sada će se sve još više pogoršati. Nezaposlenost će biti još veća, preći će 25%. Nezaposlenost mladih će dostići neverovatni nivo. Zemlju pustoše, u suštini, i nastaviće sa pustošenjem ako te mere budu primenjene.

- Šta će se desiti sledeće? Dva su nivoa na kojima se može pristupiti ovom problemu. Jedan je neposredni politički nivo, u smislu koje politčke partije vladaju zemljom. Zemljom trenutno vlada savez tri partije: desničarska partija, PASOK - socijal demokratska partija koja je zapravo upravljala politikom do pre par meseci, i levičarska frakcija, takozvana demokratska levica. Te partije nemaju tradiciju zajedničkog rada. Jedina stvar koja ih ujedinjuje je spremnost i voljnost da se ostane u evrozoni po svaku cenu.

Tako da je to veliki znak pitanja: da li će pristati? Da li će usvojiti te mere, posebno zato što su socijal demokrate (PASOK) i Demokratska levica otvoreno rekli na izborima na osnovu kojih je formirana ova vlada da neće glasati za bilo kakve mere koje bi podrazumevale smanjenje plata, smanjenje penzija, i otpuštanje državnih službenika? A mere koje su predložene za cilj imaju pravo to. Tako da ostaje da se vidi da li će opstati kohezija saveza koji trenutno vlada Grčkom.

(...) Te partije su obećale grčkom narodu da će pokrenuti nove pregovore o uslovima sporazuma o stabilizaciji - drugim rečima, da će postići bolje uslove - i oni [narod] sigurno ne bi glasali za bilo kakve mere koje bi podrazumevale smanjenje penzija, smanjenje plata i otpuštanje državnih službenika. A upravo to je ono što se od njih traži bez ikakvog ponovonog pregovaranja. Drugim rečima, platforma na osnovu koje su izabrani se pokazala kao gomila laži, ili potpuno drugačija od onoga što trenutno rade. Njihovim poslanicima, posebno poslanicima Demokratske levice, biše veoma teško da se opravdaju pred svojim biračkim telom, i PASOK-u i Demokratskoj levici će biti veoma teško da usvoje te mere i da nakon toga opstanu kao nezavisna politčka tela. To je odluka koju je veoma teško doneti. Tako da ne znamo da li će ove mere proći kroz grčki politički proces. To je prva stvar.

Druga stvar je da moramo da uračunamo, naravno, drugu nepoznatu, a to je šta će se desiti na nivou društva. A tu govorimo o pustošenju. Za neke delove grčkog društva, te nove mere su prosto pustošenje. One su to. Mislim, sredstva za život stotina hiljada, miliona ljudi su u suštini opustošena.

A ljudi su često u zabludi kada odu u Grčku, zato što ne vide, često, neskrivene znake siromaštva. Novo siromaštvo koje je zadesilo Grčku i veći deo Evrope je zapravo skriveno siromaštvo. Ljudi se pretvaraju da nastavljaju sa uobičajenim načinom života, ali kod kuće oni to ne rade. Oni ne jedu, oni se ne oblače na isti način, oni ne rade uobičajene stvari koje su radili sa svojom decom, oni nemaju odgovarajuću zdravstvenu zaštitu i tako dalje. Ali spolja sve izgleda pristojno.

- Francuska i Nemačka trenutno igraju igru kukavice sa Grčkom, posebno Nemačka. Onako kako ja to vidim, kalkulacija nemačke elite je da će na kraju grčka elita pokleknuti. Na kraju će grčki narod biti terorisan i zastrašivanjem nateran da prihvati ove nove mere, zato što im je alternativa izlaska iz evra predstavljena kao toliko užasna, toliko grozna da je to nemoguće zamisliti. S tim oni računaju. I oni se čvrsto drže toga. Ako se Grci nekako budu pobunili i ne prihvate to, čini se da je kalkulacija takva da će oni - Nemci i Francuzi će se nositi sa izlaskom Grčke. Izgleda da postoji neka kalkulacija u jezgru Evropske Unije po kojoj izlazak Grčke je u ovom trnutku verovatno izvodiv.

(...) Da je Grčka izašla pre dve godine, došlo bi do katastrofe u monetarnoj uniji. Očigledno mnogo stvari se desilo u međuvremenu, od kojih je najvažnije odvajanje grčkog bankarskog sistema od evropskog bankarskog sistema i postepeno odsecanje veza Grčke sa većim delom Evrope. Tako da ukoliko bi Grčka danas izašla, uticaj bi bio mnogo manji nego da se to desilo pre dve godine. Pozicija Grčke je oslabljena i pozicija Nemačke i Francuske je ojačana.

(...) Tako da su Francuska i Nemačka, posebno Nemačka, očigledno napravile neke kalkulacije. Oni misle da verovatno mogu da izađu na kraj s tim. Oni misle da verovatno mogu da se nose sa šokom. Ali postoje dobri razlozi za mišljenje da će uslediti veoma ozbiljne implikacije koje su trenutno nepredviđene i nepredvidive.

- Što se tiče opozicije, situacija u Grčkoj je trenutno pomalo utihnula. Siriza se reorganizuje. Siriza širi svoj uticaj širom zemlje. Drugi delovi levice se repozicionišu s obzirom na Sirizu. A Siriza se izgleda ozbiljno sprema za vlast, ozbiljno se priprema za važne događaje u bliskoj budućnosti.

Ja hoću da budem sasvim jasan. Ako će Siriza u bliskoj budućnosti formirati vladu u Grčkoj, situacija koju će naslediti biće užasna. Naslediće spaljenu zemlju. Ljudi koji su upravljali Grčkom tokom poslednje dve godine, i EU koja je zapravo sarađivala sa tim ljudima i navela te ljude da usvoje ove mere, stvorili su apsolutnu katastrofu u Grčkoj. Javne finansije su uništene. Ekonomija je na kolenima. Nezaposlenost je ogromna. Krediti su uništeni. Siriza će naslediti situaciju koja je bez presedana u mirnodopskim uslovima. Grčka je bila u goroj situaciji od ove, ali to je uvek bio rezultat rata. Ovde nije bilo drugog rata sem socijalnog, naravno, koji je vlada objavila protiv sopstvenog naroda.

Ovde nije bilo drugog rata sem socijalnog, naravno, koji je vlada objavila protiv sopstvenog naroda.

Ali Siriza će morati da se nosi sa užasnom situacijom, i Siriza mora da počne odmah sa pripremama. Ona mora da bude spremna za sve nepredviđene situacije. Ona mora da se pripremi za ono što bi se dogodilo ukoliko zemlja bude primorana da napusti evro. Ona mora da ima spremne planove za povećanje tražnje i kako vratiti ljude na posao i kako spasiti banke i kako početi sa promenom strukture ekonomske i političke moći u zemlji i kako vratiti zemlju na put rasta koji bi bio u interesu radnog naroda.

- Veći deo levice i opozicije je počeo da shvata da će oni biti ti koji će biti pozvani, verovatno, da upravljaju zemljom. To više nije igra kritikovanja drugih i smišljanja sjajnih ideja; ovo sada postaje igra pripremanja za praktikovanje onoga što si propovedao. I to je veoma drugačija igra od kritikovanja. Tako da se ti razgovori vode u ovom trenutku. U izvesnom smislu, Siriza ubrzano sazreva. Ona počinje da shvata o čemu se ovde radi. Ali još uvek mora da prevali dug put pre nego što bude spremna da upravlja, po mojoj proceni.
 

Povezano