Venecuelanski bariosi glasaju za Čaveza i participatornu demokratiju

Da li su opštinski saveti produžena ruka centralnih vlasti ili su izraz eksplozije narodne moći?

Opštinski saveti, nastali na inicijativu vlade predsednika Uga Čaveza, nikli su širom Venecuele. Opisuju ih kao novi model participatorne demokratije. Opštinski saveti uključuju samoorganizovane susedske organizacije koje sačinjavaju stanovnice i stanovnici zajednice. Oni predlažu i glasaju o razvojnim projektima i merama u državnom sektoru, koje potom sami izvršavaju koristeći resurse koje im distribuira država.

Stil Čavezovog vladanja kritičari nazivaju autoritarnim i hijerarhijskim, što nameće pitanje: ko zaista donosi odluke u modelu opštinskih saveta. Mnogi učesnici tog procesa kažu da opštinski saveti konstituišu drugačiji razvojni model koji je pomogao ohrabrivanju siromašnih žitelja Venecuele da učestvuju i povedu razvojne inicijative u svojim zajednicama kroz proces samoorganizacije i participatorne demokratije, i da se na taj način pozabave rešavanjem problema višedecenijskog zanemarivanja od strane vlasti.

Opštinski saveti su nazvani i narodnim motorom bolivarske revolucije i venecuelanskog socijalizma 21. veka, ali nisu lišeni sopstvenih problema. Neki komentatori, poput venecuelanskog sociologa Edgarda Landera, kritikuju novnonastali odnos između opštinskih saveta i države nazivajući ih klijentelističkim.

"Mi govorimo o tenzijama i kontradikcijama; ja mislim da je dominantna tendencija klijentelistički odnos, u kom državne i partijske strukture nameću određeni tip uniformne logike narodnim sektorima, i to podriva mogućnost autonomije. To ne znači da borba za autonomiju i samoorganizaciju ne postoji, ali takođe znači da delimično ne postoji kao posledica javne politike ove vlade, zato što je javna politika je isporučila, vodila i promovisala organizacione forme i narod uzima te organizacione forme i usvaja ih i radi sa njima, tako da to nije pitanje ili/ili, već se može reći da postoji snažna tenzija."

Opozicioni predsednički kandidat Henrique Capriles Radonski je izjavo da su opštinski saveti postali otvoreno politizovani, i predložio je zakonske izmene u pravcu decentralizacije. Dokument koji je procurio u javnost u kome je navodno skicirana Caprilesova ekonomska politika koju će sprovesti u slučaju da pobedi na izborima koji će biti održani 7. oktobra. On navodno planira da postepeno smanji transfer državnih resursa opštinskim savetima za potrebe razvojnih projekata.

Povezano