Suzavacem protiv aktivista Occupy Oklend. Policija je upotrebila suzavac da rastera demonstrante nakon pokušaja aktvista pokreta Occupy da blokiraju Oklend.
Policija je upotrebila suzavac da rastera demonstrante nakon pokušaja aktvista pokreta Occupy da blokiraju Oklend. Fotografija: Noah Berger/AP

Otkriveno: kako je FBI koordinisao gušenje pokreta Occupy

Novi dokumenti dokazuju ono što je bilo odbacivano kao paranoidna fantazija: totalno integrisanu korporativno-državnu represiju nad disidentima

Bilo je kompleksnije nego što smo zamišljali: novi dokumenti pokazuju da je nasilno gušenje pokreta Occupy od prošle jeseni – u to vreme toliko mistifikovano – nije bilo samo koordinisano na nivou FBI, Ministarstva državne bezbednosti (DHS), i lokalne policije. Gušenje, koje je uključivalo, ako se sećate, nasilna hapšenja, razdiranje grupa, ispaljivanje kanistera suzavca u glave demonstranata, ljude koji su držani sa lisicama toliko stegnutim da su imali rane, ljude koji su držani u lancima dok nisu bili primorani da se upišaju i useru – koordinisano je sa velikim bankama.

Fond Partnerstva za građansku pravdu (Partnership for Civil Justice Fund), u ekskluzivnom materijalu koji bi još jednom trebalo da posrami velike medisjke kuće iz SAD (zašto su neprofitne organizacije danas jedini preostali entiteti u Americi koji objavljuju važne vesti o građanskim slobodama?), podneo je ovaj zahtev. Dokument – reprodukovan ovde u formatu koji omogućava jednostavno pretraživanje – pokazuje zastrašujuću mrežu kordininacije DHS-a, FBI-a, policije, regionalnog fuzionog centra, i aktivnosti privatnog sektora koji su toliko stopljeni jedni sa drugima da je monstruozna celina, ustvari, jedan entitet: u nekim slučajevima nosi jedno ime, Veće unutrašnjeg bezbednosnog saveza (Domestic Security Alliance Council). I on otkriva ovaj sjedinjeni ima jednu centralno planiranu, lokalno izvršenu misiju. Dokumenti, ukratko, pokazuju da panduri i DHS rade za i sa bankama da bi naciljali, uhapsili i politički onesposobili miroljubive američke građane/ke.

Dokumenti, objavljeni sa velikim zakašnjenjem u nedelji pred božić i Novu godinu, pokazuje nacionalnu zaveru koja se odvija u gradu za gradom u orvelovskom svetu: šest američkih univerziteta su mesta na kojima je kampuska policija prikupljala informacije o studentima koji su bili uključeni u OWS i prosleđivala ih FBI-u, sa znanjem uprave (st. 51); banke su se sastale sa zvaničnicima FBI-a da bi sabrali informacije o učesnicima/ama protesta OWS-a koje su prikupila privatna obezbeđenja; planove da se razbiju dešavanja OWS-a, planirana mesecima unapred, napravio je FBI – i ponudio ih predstavnicima istih organizacija koje će biti meta protesta; i čak pretnje ubistvom lidera OWS-a iz snajpera – od strane koga? Gde? - ostala su redigovana i neotkrivena onim američkih građanima/kama koji su u opasnosti, što je suprotno standardnoj praksi FBI-a da informiše osobu koje se to tiče onda kada postoji pretnja protiv određenog političkog lidera (st. 61).

Kao što je rekla Mara Verheyden-Hilliard, izvršna direktorka PCJF-a, dokumenti pokazuju da je od početka, FBI – iako priznaje da je pokret Occupy bio, ustvari, miroljubiva organizacija – uprkos tome ga konstantno nazivao „terorističkom pretnjom“:

„Dokumenti FBI-a koje je upravo dobio Fond Partnerstva za građansku pravdu (PCJF) … otkvrivaju da je od njegovog osnivanja, FBI tretirao pokret Occupy kao potencijalnu kriminalnu i terorističku pretnju … PCJF je dobio obilato redigovane dokumente koji pokazuju da su kancelarije i agenti FBI-a širom zemlje intenzivno sprovodili nadzor nad pokretom čak i u avgustu 2011, mesec dana pre podizanja kampa OWS u parku Zukoti i drugih akcija pokreta Occupy širom zemlje.“

Verheyden-Hillard ističe blisko partnerstvo banaka, njujorške berze i barem jedne lokalne filijale Federalnih rezervi sa FBI-om i DHS-om, i naziva to „policijskim etatizmom“:

„Ovo objavljivanje [dokumenata], za koje verujemo da je samo vrh ledenog brega, daje nam uvid u obim nadzora, praćenja, i sastavljanja izveštaja o miroljubivim demonstrantima koji su se organizovali u okviru OWS-a, od strane FBI-a na nacionalnom nivou … Ti dokumenti takođe pokazuju da su te federalne agencije funkcionisale kao de facto obaveštajni ogranak Volstrita i korporativne Amerike.“

Ti dokumenti pokazuju zapanjujući domet: u Denveru, Kolorado, taj ogranak FBI-a i „Radna grupa za bankarske prevare“ sastala se u novembru 2011. – tokom protesta pokreta Occupy – da bi nadzirala tu grupu. Federalne rezerve iz Ričmonda, Virdžinija, imale su svoje privatno obezbeđenje koje je nadgledalo Occupy Tampa i Veterane za mir iz Tampe i prosleđivala privatno prikupljene informacije o aktivistima/kinjama natrag u ričmondski ogranak FBI-a, koji je, sa svoje strane, klasifikovao aktivnosti OWS-a kao element „domaćeg teroritzma“. U Ankoradžu, Aljaska „operativna grupa za terorizam“ je nadgledala Occupy Ankoradž. Džekson, Mičigen „udružena operativna grupa za borbu protiv terorizma“ objavila je „povišeni stepen borbene gotovosti za borbu protiv terorizma“ zbog loše organizovanih baka i studenata druge godine iz tamošnjeg Occupya. Takođe u Džeksonu, Mičigen, FBI i „grupa za bezbednost banaka“ – više privatnih banaka – sastala se da razmotri reakciju na „National Bad Bank Sit-in Day“ (reakcija je bila nasilna, kao što se sećate). FBI iz Virdžinije je poslao podatke u vezi sa članovima pokreta Occupy iz Virdžinije fuzionom centru za borbu protiv terorizma u toj državi. FBI iz Memfisa je pratio OWS pod okriljem svoje „udružene operativne grupe za borbu protiv terorizma“, takođe. I tako dalje, na više od 100 strana.

Jason Leopold, piše na Truthout.org, tražio je slične dokumente više od godinu dana, kaže da je FBI u odgovoru na njegove zahteve za pružanje na uvid dokumentacije na osnovu Zakona o slobodi informisanja lažno istakao da uopšte ne postoje nikakvi dokumenti koji imaju veze sa njihovom infiltracijom u Occupy Wall Street. Ali objavljivanje [dokumentacije] može biti strateške prirode: ako ste aktivista/kinja pokreta Occupy i vidite kako se informacije o vama šalju operativnim snagama za borbu protiv terorizma i fuzionim centrima, da ne spominjem „dugoročne planove“ nekih redigovanih grupa da te ubiju, ova dokument je prilično zastrašujuć.

Imamo novi zaplet: stapanje privatnog sektora, DHS-a i FBI znači da bilo ko od nas može da postane Wikileaks, što je Julian Assange pokušavao da kaže onda kada je objašnjavao argumentaciju na kojoj je zasnovana njegova nova knjiga. Fuzija praćenja novca i gušenja drugačijeg mišljenja znači da je ogromna oblast ranjivosti u civilnom društvu – dohodovni tokovi ljudi i finansijska evidencija – sada čvrsto u rukama banaka, koje su, sa svoje strane, sada u biznisu praćenja vašeg disidentstva.

Setite se da samo 10% novca koji je doniran WikiLeaksu može biti procesuiran – zbog finansijskog sektora i zato što DHS ima na meti PayPalove podatke. Sa ovim spajanjem, gaženje nečije lične ili poslovne finansijske slobode može se desiti svakom od nas. Kako je neprijatno i teško, kriminalizovanje i sudsko gonjenje disidenata. Kako je jednostavno, nasuprot tome, samo etiketirati neki entitet kao „terorističku organizaciju“ i odstraniti, razbiti ili optužiti njegove izvore finansiranja.

Čemu taj ogromni pritisak u pravcu osnivanja protivterorističkih „fuzionih centara“, militarizovanje policije od strane DHS-a, i tako dalje? Nikada se tu nije stvarno radilo o „teroristima“. To se čak nije ticalo ni građanskih nemira. To se uvek ticalo ovog trenutka, kada bi ogromni zločini mogli da budu otkriveni od strane građana – to jest, to se uvek odnosilo na tebe.

Izvor: 

Povezano