Početkom septembra, ribarska zadruga Hitači gava iz Kamisu sitija kupila je jegulje sa farme jegulja iz prefekture Šizuoka. Među njima je bila i ova, duga 50cm i teška 250g.3. oktobra 2012. na pijaci Cukidži u Tokiju našle su se dve zlatne skuše iz Ofunato sitija, prefektura Ivate. Sumnja se da se radi o mutaciji.10. oktobra 2012. u Vakanai sitiju, Hokaido, uhvaćena je bela crvena kraljevska kraba (slika desno; sa leve strane je normalna kraba).Pronađena je crna žaba gatalinka (levo) u Uozu sitiju, Tojama. Ova vrsta žabe je inače zelene boje (desno).2. oktobra 2012. fotografisan je beli jazavac (desno) u parku Nagaojama u Kacujama sitiju, prefektura Fukui (432km daleko od NE Fukušima Daiči). U pitanju je mladi jazavac dužine 50cm. (slika levo: normalni jazavac)Poljoprivrednik Masami Jošizava je uočio pojavu belih pega na kravama u okolini NE Fukušima Daiči: „Nikada pre nisam video ovakve simptome.“10 od 380 goveda su imala ovakve simptome. Veterinari kažu da je u pitanju mikoza bez prisustva gljivica. Godinu ipo dana pre nego što je načinjena ova fotografija krave su slobodno pasle i pile bunarsku vodu u Namieu, 14km od uništene NE.Studija "Biološki uticaji nuklearne nesreće u Fukušimi na leptire iz porodice Zizeeria maha" (2012.) pokazuje da je emisija radionuklida iz havarisane NE Fukušima daiči dovela do fizioloških i genetskih oštećenja ovih insekata.U maju 2011. naučnici su uhvatili određeni broj odraslih jedinki, od kojih su neke imale blaže abnormalnosti. Potomci uhvaćenih ženki su ispoljili još ozbiljnije abnormalnosti, koje su prenete i na sledeću generaciju.Odrasli leptiri koji su uhvaćeni u septembru imali su znatno ozbiljnije abnormalnosti od onih koji su uhvaćeni u maju. Slične abnormalnosti su reprodukovane u eksperimentalnim uslovima kod jedinki koje su uhvaćene u nekontaminiranim područjima.Nedvosmislen zaključak ove analize je da su radionuklidi veštačkog porekla iz nuklearne elektrane Fukušima Daiči prouzrokovali fiziološka i genetska oštećenja kod ovih vrsta.S leva na desno: normalni mužijak, mutirana jedinka, normalna ženka | U junu je pronađen mutirani jelenak u Ušiku sitiju, prefektura Ibaraki. Jelenak ima glavu mužijaka i telo ženke. „Ovo je verovatno prvi takav slučaj u Japanu“Gigantski mutirani krompir (15kg) pronađen je u Jonezava sitiju, Jamagata. Takođe, sličan krompir je prethodno pronađen u Mijoši sitiju, Tokušima. Obim ove grdosije iznosti 70cm; okruglog je oblika i veći od ljudske glave.Slika levo: deformisana rotkvica; desno je normalna rotkvica | 6. nov. 2012. u Jonezava sitiju, pref. Jamagata, pronađena je deformiasna japanska rotkvica.Petunija sa leve strane ima dva cveta (jedan je uvenuo dok su drugom defotmisane latice). „Godinama gajim petunije i ovakvu nisam do sad videla“, rekla je autorka fotografije. Radiograf grančice čempresa pokazuje uniformnu raspoređenost radioaktivnih čestica i ozračenostiDinja „sijamski blizanac“ pronađena je u Sakai sitiju, prefektura Fukui. Iako se bave proizvodnjom dinja 12-13 godina, poljoprivrednici sa ove farme kažu da nikada nisu videli takvu dinju.7. novembra 2012. pronađena je deformisana evropska kruška (Le Lectier) u Higašine sitiju, Jamagata.Pronađena grupa mutiranih suncokreta u Misato sitiju, prefektura Saitama, 205 km daleko od uništene NE Fukušima Daiči. Ove fotografije su snimljene u 13:00h 22. septembra 2012.Mutirani suncokret je pronađen u Mano čou, prefektura Kagava (Šikoku). Centralni cvet je prečnika od oko 20cm, dok su ostalih 14 prečnika 3cm. Nedelju dana kasnije je uvenuo.Albino rakun (desno) pronađen je u zamci za divlje veprove u selu Kacurao, pref. Fukušima, koje se nalazi u evakuacionoj zoni. (Slika levo: normalan rakun)Početkom oktobra 2012. pronađena je troglava macutake pečurka (levo) u pref. Tokušima. Desno: gigantska macutake pečurka pronađena je u Takahata Mači, Jamagata.Beli vrapci i lastavice su primećeni na više lokacija u Japanu. Maebaši siti, Gunma (levo dole); Kijose siti, Tokio (levo gore); Narita siti, Čiba (u sredini), Cušima siti, Nagasaki (desno dole); Anaka siti, Gunma (desno gore).Beli vepar je pronađen u prefekturi Hamatamačo Saga, na lokaciji koja se nalazi cca 1088km daleko od nuklearne elektrane Fukušima Daiči.Beli orkanski ljiljan (cluster‐amaryllis; slika desno) pronađen je u Macujama sitiju, Ehime (850km daleko od NE Fukušima Daiči). Slika levo: normalan cvet.

Posledice radioaktivne kontaminacije u Japanu: mutacije biljaka i životinja

Dok ljudi mogu da se (samo)obmanjuju na najrazličitije načine i iz najbizarnijih razloga, biljke i životinje nemaju taj luksuz. One su osuđene su na nusprodukte industrijalizovanog načina pretvaranja zemlje, vode, vazduha, krvi i znoja u novac.

Mejnstrim mediji su odavno zaboravili na Fukušimu. Kao da posledice najveće industrijske katasrofe u istoriji kapitalitičke civilizacije (koju samo neupućeni i zlonamerni nazivaju deplasiranim i uvredljivim eufemiznom "nesreća") mogu da budu sanirane ignorisanjem.

No, s obzirom kako se prema ovom problemu odnosila japanska vlada od samog početka krize, to u izvesnoj meri ni ne iznenađuje. Pored toga što su kriminalci iz kompanije Tepko (elektroenergetski operater u čijem vlasništvu je više nuklearnih elektrana među kojima je i uništena NE Fukušima Daiči) na sve moguće načine pokušavali da minimizuju stvarne razmere problema, japanska vlada je poručivala svojim građankama/ima da je od uticaja radijacije opasnije paničenje i loše raspoloženje. Zatim su se pojavili razni eksperti koji su savetovali ljude da misle pozitivno i da se smeju jer će tako sačuvati svoje zdravlje, a bilo je i onih (u SAD) koji su tvrdili da radijacija ima pozitivan uticaj na zdravlje ozračenih. Danas se u Japanu vodi kampanja koja za cilj ima da podstakne decu da peru ruke i ispiraju usta - dok nastavljaju da žive u kontaminiranim područjima, pohađaju kontaminirane škole, igraju se na kontaminiranom zemljištu, udišu kontaminirani vazduh...

Grgoljenje i pozitivne misli, sjajan recept nema šta. Lako se pamti, još lakše primenjuje što potvrđuju mejnstrim mediji i koncentrični krugovi njihovih prepisivača koji u glas grgoljaju o svemu samo ne o značajnim stvarima od kojih zavisi zdravlje i bezbednost miliona ljudi, ali i svet biljaka i životinja sa kojima delimo planetu i od kojih zavisimo.

I dok ljudi mogu da se (samo)obmanjuju na najrazličitije načine i iz najbizarnijih razloga, biljke i životinje nemaju taj luksuz. One su osuđene su na nusprodukte industrijalizovanog načina pretvaranja zemlje, vode, vazduha, krvi i znoja u novac.

Vesti o posledicama havarije u NE Fukušima Daiči po svet flore i faune dopreće do svetske i posebno naše javnosti samo ukoliko korporativne novinske agencije odluče da zavređuju njihovu pažnju. Pošto se to najčešće ne dešava (najpoznatiji, i možda jedini izuzetak koji potvrđuje pravilo je slučaj radioaktivne tune koja je ulovljena u teritorijalnim vodama SAD, o čemu se govorilo par dana, nedovoljno, nepotpuno i sa nezaobilaznim uveravanjima belih mantila da nemamo razloga za strah, da je sve pod kontrolom itd.), onda smo osuđeni na grgoljenje, prelivanje sa jedne na drugu vodenicu medijskih manipulacija.

Ukoliko, pak, ne želite da klokoćete u glas sa mejnstrim medijima, ako želite da saznate više i da u meri u kojoj je to moguće isfiltrirate informacije o konkretnom problemu, jedino što vam preostaje je internet. Ustvari, internet ne "preostaje", on nije poslednja opcija (iako možda jeste poslednje utočište) - on je na prvom mestu.

Upravo zahvaljujući internetu i šačici predanih blogera koji od prvog dana nuklearne krize u Japanu pomno prate šta se dešava u zemlji i svetu i biju herojsku bitku protiv medijskog mraka i sam sam bio u stanju da steknem potpuniji uvid u razmere ove katastrofe (to su: Energy News, EXSKF i Fukushima Diary.) Jedan od njih, urednik bloga Fukushima Diary, Iori Močizuki, zabeležio je veći deo materijala koji je prezentovan u ovom članku i nejmu dugujemo posebnu zahvalnost za upornost i istrajnost koju ispoljava uprkos svim pritiscima kojima je još uvek izložen.

Pregled koji je pred vama predstavlja samo jedan aspekt problema sa kojim se suočava živi svet Japana, ali i Pacifika i Beringovog mora i šire. Zavisno od dužine trajanja reproduktivnog ciklusa kod pojedinih vrsta, uključujući i ljude, mutacije i eventualna genotoksičnost radioaktivnih izotopa (tj. prenošenje genetskih poremećaja na potomke) ispoljavaju se pre ili kasnije. Tako, na primer, znamo da vreme inkubacije za nastanak tumora usled izloženosti zračenju radioaktivnih čestica kod ljudi varira od 5 do 60 godina (tj. doživotno). Za životinje sa kraćim životnim ciklusom te vrednosti su manje, pa je zato lakše uočiti eventualne promene. Upravo zato ono što se već dešava u prirodi može da bude indikativno i za ljude iako to, naravno, ne znači da postoji apsolutna podudarnost.

U svakom slučaju, navedeni primeri poremećaja u biljnom i životnjskom svetu u najmanju ruku su zabrinjavajući i služe kao još jedan sumorni podsednik na pravu "prirodu" nuklearne industrije. Takođe, ovaj skup primera ni u kom slučaju ne predstavlja zaokruženu celinu i, na žalost, sličnih primera ima još i njihov broj se, po svemu sudeći, iz dana u dan uvećava.

Crno-bela jegulja iz Šizuoke

Crno-bela jegulja je pronađena u akvarijumu u Oarai mačiju, Ibaraki.

Početkom septembra, ribarska zadruga Hitači gava iz Kamisu sitija kupila je jegulje sa farme jegulja iz prefekture Šizuoka. Među njima je bila i ova. Duga je 50cm, teška 250g.

yomiuri.co.jp via fukushima-diary.com

Dve zlatne skuše iz Ivate

3. oktobra 2012. na pijaci Cukidži u Tokiju našle su se dve zlatne skuše iz Ofunato sitija, Ivate. STAKEHOLDERS Cukidži pijace su se pitali da li se radi o mutaciji. BIDDING cena je iznosila 10.000 jena po komadu.

Izvor

Mutirana petunija iz Kavagoe sitija, Saitama.

Na donjoj slici, sa desne strane se nalazi normalan cvet, dok petunija sa leve strane ima dva cveta u jednom STEM. (jedan je uvenuo dok su drugom defotmisane latice /PETALS)

Osoba koja je poslala ovo komentarisala je na sledeći način: „Uzgajam petunije godinama i ovakvu nisam do sad videla.“

fukushima-diary.com

"Sijamska" dinja pronađena je u Sakai sitiju, prefektura Fukui.

Dinja „sijamski blizanac“ pronađena je u Sakai sitiju, prefektura Fukui. Iako se bave proizvodnjom dinja 12-13 godina, poljoprivrednici sa ove farme kažu da nikada nisu videli takvu dinju.

The farm comments, they have been producing melons for 12 ~ 13 years but haven’t seen such ones. They look like big boobs.

Izvor via fukushima-diary.com

Albino jazavac pronađen u Kacujama Sitiju, prefektura Fukui

2. oktobra 2012. fotografisan je beli jazavac u parku Nagaojama u Kacujama sitiju, prefektura Fukui (432km daleko od NE Fukušima Daiči). U pitanju je mladi jazavac dužine 50cm.

Gosn. Maezono iz službe za zaštitu životne sredine gradske vlade Kacujama sitija prokomentarisao je na sledeći način:

„Ja nikada pre nisam video albino jazavca. Kažu da bela jedinka ne može da živi dugo pošto je suviše upadljiva. Čini mi se da ima nekolicinu prirodnih neprijatelja.

Izvor via fukushima-diary.com

Mutirani suncokret u prefekturi Kagava

Mutirani suncokret je pronađen u Mano čou, prefektura Kagava (Šikoku). U ime prefekturalnog departmana za poljoprivredu i distribuciju, ekspert je rekao da je moćda u pitanju prolifikacioni cvet, što je neka vrsta mutacije. To je redak fenomen kada je u pitanju suncokret. Opšti uzročnici su: 1. preterana upotreba đubriva, 2. neuobičajena vrelina.

Ipak, rastao je prirodno.

Centralni cvet je prečnika od oko 20cm, dok su ostalih 14 prečnika 3cm.

Nedelju dana kasnije je uvenuo.

Izvor via fukushima-diary.com

Poljoprivrednik Masami Jošizava je uočio pojavu belih pega na kravama u okolini NE Fukušima Daiči — „Nikada pre nisam video ovakve simptome“

Poljoprivrednik Masami Jošizava je uočio pojavu belih pega na kravama u okolini NE Fukušima Daiči: „Nikada pre nisam video ovakve simptome.“ 10 od 380 goveda su imala ovakve simptome. Veterinari kažu da je u pitanju mikoza bez prisustva gljivica. Godinu ipo dana pre nego što je načinjena ova fotografija krave su slobodno pasle i pile bunarsku vodu u Namieu, 14km od uništene NE.

Izvor via enenews.com

Pronađena grupa mutiranih suncokreta Misato sitiju, prefektura Saitama

Pronađena grupa mutiranih suncokreta u Misato sitiju, Saitama, 205 km daleko od uništene NE Fukušima Daiči.

Nakon što je pala kiša, nivo radijacije 30 cm iznad zemlje iznosio je 0.40 μSv/h, a 120 cm iznad zemlje iznosio je 0.24 μSv/h.

Ove fotografije su snimljene u 13:00h 22. septembra 2012.

Izvori: 1 2 3 via fukushima-diary.com

Mutirani jelenak sa glavom mužijaka i telom ženke. „Ovo je verovatno prvi takav slučaj u Japanu“

U junu je pronađen mutirani jelenak u Ušiku sitiju u prefekturi Ibaraki. Jelenak ima mušku glavu i žensko telo.
Komentar ekspert za lokalne životinje, gosn. Šimicua:

„Zbog hromozomske abnormalnosti, često možete da vidite da je leva ili desna strana tela jelenka drugačijeg pola, ali nisam očekivao da postoji jelenak sa glavom mužijaka i telom ženke, bio sam prilično šokiran. To ne viđa samo jednom u životu.

Verovatno je ovo prvo otkriće jelenka koji ima tako očigledno podeljen pol.

Više eksperata je reklo da je, biološki, bliže ženki, jer je sposoban da nosi jaja.

Izvor via fukushima-diary.com

"Biološki uticaji nuklearne nesreće u Fukušimi na leptire iz porodice Zizeeria maha" (2012.)

Studija "Biološki uticaji nuklearne nesreće u Fukušimi na leptire iz porodice Zizeeria maha" (2012.) pokazuje da je emisija radionuklida iz havarisane NE Fukušima daiči dovela do fizioloških i genetskih oštećenja ovih insekata.

U maju 2011. naučnici su uhvatili određeni broj odraslih jedinki, od kojih su neke imale blaže abnormalnosti. Potomci uhvaćenih ženki su ispoljili još ozbiljnije abnormalnosti, koje su prenete i na sledeću generaciju.

Odrasli leptiri koji su uhvaćeni u septembru imali su znatno ozbiljnije abnormalnosti od onih koji su uhvaćeni u maju. Slične abnormalnosti su reprodukovane u eksperimentalnim uslovima kod jedinki koje su uhvaćene u nekontaminiranim područjima.

Nedvosmislen zaključak ove analize je da su radionuklidi veštačkog porekla iz nuklearne elektrane Fukušima Daiči prouzrokovali fiziološka i genetska oštećenja kod ovih vrsta.

enenews.com

Pronađena troglava pečurka u Tokušimi

Troglava macutake pečurka pronađena početkom oktobra 2012. u Tokušimi, prefekturi koja se nalazi na zapadnoj strani ostrvua Šikoku.

Ova pečurka je visoka 18cm, teška 160g. Račva se 8 cm od korena i na vrhu jedne „grane“ ima dve glave. Izvesni gosn. Kitaoka (66) koji je pronašao ovu pečurku, kaže da za 45 godina bavljenja uzgajanjem pečurki nije video ništa slično.

Prefekturalna šumarska služba kaže da uzrok nije poznat ali da postoji mogućnost da je gljiva bila izložena pritisku tokom rasta.

Pečurku je pojela majka (96) gos. Kitaoke.

via fukushima-diary.com

U Tokušimi ponovo pronađen gigantski krompir, „Veći je od ljudske glave“

Pronađen je neuobičajeno veliki krompir u Mijoši sitiju, prefektura Tokušima. Obim ove grdosije iznosti 70cm. Okruglog je oblika, veći od ljudske glave. (Novine iz Tokušime od 15. oktobra 2012.)

twitter.com/9chaaaan/status/... via fukushima-diary.com

Novine iz Jamagate su izvestile o tri mutirana poljoprivredna proizvoda

8. novembra 2012. novine iz prefekture Jamagata su objavile članak o tri mutirana lokalno uzgojena poljoprivredna proizvoda:

1) 7. 11. 2012, deformisana evropska kruška je pronađena u Higašine sitiju, Jamagata. Visoka je 9cm, široka 8cm.

2) 6. 11. 2012, deformisana japanska rotkvica je pronađena u Jonezava sitiju. Duga je 25cm.

3) Gigantski mutirani krompir takođe je pronađen u Jonezava sitiju, Jamagata. Iz istog korena izrasta pet krompira težine 15kg.

Izvor via fukushima-diary.com

U Fukušimi uhvaćen beli rakun

Albino rakun je pronađen u zamci za divlje veprove u selu Kacurao, pref. Fukušima. Ovo selo se nalazi u evakuacionoj zoni.

Dug je 50cm, prekriven belim krznom. Pronašao ga je gosn. Jošida, član lovačkog udruženja. On je prokomentarisao da se bavi lovom 50 godina ali da nikada pre nije video belog rakuna.

Izvor

Albino crvena kraljevska kraba

10. oktobra 2012. u Vakanai sitiju, Hokaido, uhvaćena je bela crvena kraljevska kraba (Paralithodes camtschaticus) (desno; sa leve strane je normalna kraba).

Sem vrha klješta i manjih delova oklopa, kraba je potpuno bela. Oklop je dug 25cm, teška je 2kg, veća nego što je uobičajeno.

Normalna boja joj je crveno ružičasta. Pretpostavlja se da je bela boja razultat mutacije. Ljudi iz Nošapu akvarijuma koji se brinu o krabama kažu da su imali ružičaste ili plave krabe, ali da do sada nisu videli belu.

Izvor via fukushima-diary.com

Beli vrapci i laste

Beli vrapci i laste su primećeni na više lokacija u Japanu: u Maebaši sitiju, Gunma; Kijose sitiju, Tokiu; Narita siti, Čiba, Cušima siti, Nagasaki; Anaka siti, Gunma.

Beli vrabac pronađen u Maebaši sitiju, Gunma.

Gosn. Hukai iz filijale Japanskog udruženja za divlje ptice iz Gunme, kaže da ponekad viđaju ptice koje su samo delimično bele, ali nikada sasvim bele price, što predstavlja priličnu retkost. Uzrok nije poznat.

Izvor via fukushima-diary.com

30. avgusta je uočen bela lastavica u Cušima sitiju, Nagasaki.

Pretpostavlja se da se radi o mutaciji, komentariše jedan ekspert: „Beloj lastavici je veoma teško da preživi u prirodi zato što je lako prepoznatljiva. To je retkost.“

via fukushima-diary.com

Još jedna bela lastavica je uočena u Kijose sitiju, Tokio, krajem avgusta. Kisoje siti se nalazi 226km od NE Fukušima Daiči.

Izvor via fukushima-diary.com

Vrabac sa belim perjem na glavi i repu uočen je u Čibi. On živi na ulazu u srednju školu Narita seirjo u Narita sitiju, Čiba.

Izvor via fukushima-diary.com

Pošto su ptice na višem nivou hijerarhije prehrambenog lanca u odnosu na insekte, može se očekivati da će zahvaljujući fenomenu biokoncentracije kontaminacije u vrstama koje se nalaze na višim nivoima prehrambene piramide ptice biti radioaktivnije od insekata ili biljaka koje jedu. Isto važi i za ljude.

Braon-bele lastavice su uočene u Anaka sitiju, Gunma, koji se nalazi na oko 227km od Fukušime.

Normalna lasta je crno-bela.

Ovlašćeni instruktor, Koizumi (60) iz Prefekturalnog instituta za poljoprivredu i šumarstvo Gunme uočio je 12. avgusta 2012. jednu braon-belu lastu kako leti sa normalnim lastama.

Ta lasta je bila dužine oko 17cm, letela je duž reke Kujuku. Slične bele laste se mogu naći i u blizini zaliva.

U ogranku Japanskog društva za zaštitu divljih ptica iz Gunme kažu da pretpostavljaju da je uzrok albinizma mutacija.

Izvor via fukushima-diary.com

Uprkos mutacijama život u Černobilu buja

(odlomak)

Rezultati istraživanja Andersa Mollera sa Univerziteta Pierre et Marie Curie iz Pariza, Francuska, i Tima Mousseaua sa Univerziteta Južne Karoline (USC) u Kolumbiji, SAD, koji su izučavali populacije ptica u Černobilu, pokazuju da određene vrste u tom području imaju veći stepen genetskih abnormalnosti od normalnog.

"Mi smo pronašli povećanu frkventnost parcijalnog albinizma kod evropske laste, što znači da imaju pramene belog perja", rekao je Mousseau.

Krajem prošle godine Moller i Mousseau su objavili rad u Žurnalu životinjske ekologije u kom su pokazali da su reproduktivne stope i godišnje stope preživljavanja znatno niže u slučaju černobilskih ptica nego u kotrolnim populacijama.

"U Italiji se oko 40 procenata evropskih lasta vraća svake godine, dok je godišnja stope preživljavanja 15 procenata ili manje u slučaju Černobila", rekao je Mosseau.

Moller i Mousseau smatraju da su migratorne vrste, poput evropske laste, posebno ranjive u odnosu na radioaktivne kontaminante, zato što iscrpljene dolaze u [zagađeno] područje i sa osiromašenim rezervama zaštitnih antioksidanata zbog svog napornog puta.

Naučnici su takođe zabrinuti i zbog mogućnosti da mutirane ptice prenesu svoje abnormalne gene globalnoj populaciji.

"U najgorem mogućem scenariju ove genetske mutacije će se raširiti, i vrste u celini mogu doživeti veći nivo mutacija", rekao je Mousseau.

news.nationalgeographic.com

Beli japanski ljiljan (cluster‐amaryllis) pronađen u Ehimeu

Beli orkanski ljiljan (cluster‐amaryllis) – koji je inače crvene boje – pronađen je u Macujama sitiju, Ehime (850km daleko od NE Fukušima Daiči). Osoba koja ga je uočila ovako je prokomentarisala svoj pronalazak na twitteru:

"Beli orkanski ljiljan. Čuo sam glasine o njemu, ali ovo mi je prvi put da ga vidim kako raste u divljini. Verovatno je bio beo i prošle godine."

"... Malo je veći od normalnih."

twitter.com/nishioka_taka/status/... via fukushima-diary.com

Gigantska macutake pečurka

Gigantska macutake pečurka je pronađena u Takahata mači, Jamagata. Duga je 25cm, prečnika 30cm, težine 800g. Normalna pečurka ove sorte je duga 10cm. Gosn. Taira, koji je prodavao ovu pečurku kaže da se pečurka ove veličine viđa jednom u nekoliko godina.

Izvor via fukushima-diary.com

Crna gatalinka

Crna žaba gatalinka pronađena je u Uozu sitiju, Tojama. Ova vrsta je žabe je zelene boje.

Gatalinka ima crn, žuti i pigment duginih boja. Ova mutirana žaba nema dugin pigment a žuti pigment joj je slabiji. Obično su im oči zlatne boje, dok su ovoj i oči crne. Duga je 2cm.

Izvor via fukushima-diary.com

Beli vepar

Beli vepar je pronađen u prefekturi Hamatamačo Saga, na lokaciji koja se nalazi cca 1088km daleko od nuklearne elektrane Fukušima Daiči.

Gosn. Serita, lokalni lovac (69) pronašao je belog vepra u zamci koja je postavljena na plantaži crnog luka. Vepar je dug oko 80cm, 50kg težak. Serita se bavi lovom opasnijih divljih životinja već 50 godina i kaže da do sada nije video belog divljeg vepra.

Iznenađen on je prokomentarisao: „Čuo sam glasine da je jedan od 100.000 veprova beo, ali ovo je prvi put da sam ga video.“

Izvor via fukushima-diary.com