Zlatna zora i uspon fašizma

Fašisti se nisu odjednom namnožili u Grčkoj – njihove ideje su postepeno prožele svest javnosti. Oni će to, takođe, uraditi i na drugom mestu.

Grčka je bila zatečena izbornim uzletom Zlatne zore. Za svega nekoliko meseci ona je od beznačajnosti došla do gotovo 7% nacionalnih glasova, koliko je ostvarila na junskim izborima, kada su glasači bili dobro upoznati sa njenim neonacističkim karakterom. Ova partija sada ima prilično ravnomernu geografsku rasprostranjenost i polnu distribuciju, malo višu među muškarcima i u desničarskim oblastima, i takođe stabilnu socijalnu bazu – uglavnom sitnosopstvenike, nezaposlene, članove snaga bezbednosti, plus kriminalno podzemlje.

Odakle je došla Zlatna zora? Da li je to nacionalni fenomen ili da li to nagoveštaj evropskog trenda? Da li bi mogle slične partije da narastu i u drugim društvima koja su upropašćena ekonomskom krizom? Svakako, za to se ne mogu okriviti bilo koje „nacionalne“ osobine; ako ništa drugo, Grčka je bila, zajedno sa Britanijom, jedna od svega nekoliko zemalja u kojima se pre drugog svetskog rata nije razvio bilo kakav masovni fašistički pokret.

Fašisti se nisu odjednom namnožili u Grčkoj. Tačnije rečeno, ideje i vrednosti ekstremne desnice su postepeno prožimale svest javnosti, i postale mejnstrim tokom poslednjih 20 godina. Onda je trojka (Evropska komisija, Evropska centralna banka i MMF) nametnula mere nasilne pauperizacije, i čak stvorila široko rasprostranjenu percepciju propadanja i viktimizacije, i osećanja nacionalog progona i poniženja. Sve to, kao što američki istoričar Robert Paxton obrazlaže u svom magistraskom radu Anatomija fašizma, pomaže usponu fašizma. Konačno, kada je kriza ukrala klijentelističku privlačnost vladajuće klase, mnogi njihovi glasači su se okrenuli ka onima koji otvoreno govore ono što su tradicionalni političari samo implicirali.

Zlatna zora se pojavila na izbornom radaru u novembru 2011, kada su sve druge snage desnice učestvovale u neizabranoj, i nevoljenoj, vladi bankara, Lukasa Papademosa. Ona je projektovala antisistemski imidž, ali zapravo njeni ciljevi i praksa su bili u harmoniji sa tim moćnim grčkim institucijama. Na primer, imigranti su prvo demonizovani od strane same države. Oni su internirani, i njihova prava su praktično ukinuta. Birokrate nisu primenile preventivni zakon o radu. Policija i sudstvo nisu gonili fašiste u skladu sa postojećim zakonima, koji su manje ili više adekvatni, i nisu kažnjavali rasne napade, antisemitizam i širenje mržnje, što su sve do jednog zaštitni znaci Zlatne zore.

Uspon fašizma takođe mnogo duguje mejnstrim medijima. Praktično neregulisani od strane države i u vlasništvu nekolicine malih Berluskonija, grčki televizijski kanali su decenijama negovali šovinizam, rasizam, seksizam i antiimigrantsku mržnju. Danas je sasvim uobičajeno da predstavljaju kadrovike Zlatne zore kao normalne ljude, istražuju njihove svetlije strane i čak ih pretvaraju u lifestyle ikone ili tele-selebritije. Oni retko diskutuju o nasilnim zločinima za koje su mnogi od ovih ljudi optuženi ili osuđeni.

Najviše zabrinjava lakoća sa kojom konzervativci pravdaju fašističke akcije. Nedavni nasilni napad Iliasa Kasidiarisa, poslanika Zlatne zore, na dve levičarske poslanice, u živom prenosu na nacionalnoj televiziji, pozdravljen je od strane mnogih sa desnice, i pokazao se kao uspešan recept za dobijanje glasova. Šef Nove demokratije za severnu Grčku odmah je objavio da su njegova partija i Zlatna zora "sestrinske organizacije", što nije izazvalo bilo kakve kritike među njegovim kolegama. Privilegovani sloj i tradicionalni političari sve više vide rast fašističkog masovnog pokreta kao legitimni odgovor na napredovanje levice. U uslovima socijalne dislokacije i ekonomskog slobodnog pada, to može imati eksplozvne posledice.

Levica je svih tih godina grdno potcennjivala ovu pretnju, nadajući se da će ispariti sama od sebe. Njeno rukovodstvo još uvek nema strategiju za suprotstavljanje širenju fašizma. Siriza je sve do nedavno uzimala demokratsku normalnost zdravo za gotovo, dok je Komunistička partija izgleda rešena da ponovi sve greške nemačkih komunista koje su dovele Hitlera na vlast.

Obe partije su odbile da se mobilišu kada je Zlatna zora, uz podršku policije, napravila feudalni posed u jednom susedstvu centralne Atine. Godine nesmotrenosti, tokom koji su hiljade napada na migrante izazvale malo reakcija, dovele su do toga da poslanice tuku pred kamerama. Pa čak i tada, oni su odbili da pozovu na masovnu mobilizaciju protiv siledžija. Percepirana pouka ove priče je da kada fašisti napadnu levičarske lidere, potonji ispoljavaju najhrišćanskiju krotkost. To uliva malo entuzijazma među simpatizerima i članstvom levičarskih organizacija, a čak još manje samopoštovanja.

Nada uglavnom dolazi od reakcije građanskog društva. Tokom proteklih nedelja lokalni antifašistički frontovi su se na mnogim mestima aktivirali odozdo, sa oskudnom podrškom zvanične levice. Masovni natinacistički skupovi, mobilisanje više hiljada ljudi, uzdrmalo je glavne gradove Grčke. Čak se govori i o grupama za samoodbranu, koje su sačinjene od lokalnog stanovništva i imigranata, koje će se suprotstaviti Zlatnoj zori na ulicama i svima obezbediti sigurnost koju država danas nudi samo nekolicini.

Fašističko napredovanje u Grkoj kojom dominira trojka predviđeno je analizama. Faktori koji su ga pogonili još uvek postoje i u drugim drštvima takođe. U zemlajma evrozone koje postaju žrtve dužničke krize, fašizam će se vratiti u prvi plan. Dinamika mu je slabija nego 1930ih, ali je ponovo opasna. Evropske elite su se predugo igrale sa vatrom. Nemačka kancelarka, Angela Merkel, uspela je tamo gde sam Führer nije, da stvori nacističku partiju u Grčkoj. Za slične podvige u drugim zemljama biće potrebno manje truda.

Deflatorne ekonomske politike zajedno sa državama koje tolerišu delovanje fašista, medijima koji su im naklonjeni, desnicom kojoj su potrebni saveznici na ulicama i uspavanom levicom recept je za katastrofu. Blizanci Zlatne zore mogu patrolirati Bolzanom ili Birmingemom pre nego što mislimo da je to moguće.

Izvor: guardian.co.uk

Povezano