Braća Koh i njihova neverovatna mašinerija za poricanje klimatskih promena

Kratki animirani film o nastojanjima milijardera i naftnih barona, Čarlsa i Dejvida Koha (Charles & David Koch) da podriju verovanje u klimatske promene i spreče donošenje zakona koji bi ugrozili njihov profit. Upumpavanjem novca u lažna naučna istraživanja i finansiranjem tobože neutralnih strana poput tink tenkova i front grupa (koje se predstavljaju kao sve živo u rasponu od grupa penzionera do ženskih grupa) u javnosti se stvara utisak da je u toku ozbiljna naučna debata o postojanju klimatskih promena. A zapravo, kao što jedan poricatelj klimatskih promena otvoreno priznaje, oni koji sumnjaju u nauku čine malu, ali savršeno koordinisanu, manjinu.