Da li nam je stvarno potrebna industrijska poljoprivreda da bismo prehranili svet?

Najjači igrači u prehrambenoj industriji — od dilera pesticida do proizvođača đubriva i prerađivača hrane — ne troše milijarde dolara svake godine na prodaju hrane, već na prodavanje ideje da su nam potrebni njihovi proizvodi da prehranimo svet. Ali, da li nam je stvarno potrebna industrijska poljoprivreda da prehranimo svet? Može li hrana uzgojena na održiv način da obezbedi kvanititet i kvalitet koji su nam potrebni — danas i ubuduće?