Dalje nećeš moć! Čipvajan urođenici protiv novog površinskog kopa kompanje Shell

Šel Kanada (Shell Canada) predlaže otvaranje dva nova površinska kopa za eksploataciju naftnog peska u severnoj Alberti, Kanada. Iz perspektive Čipvajan prvih naroda sa Atabaske, čiju zemlju će ugroziti oba Šelova rudnika, vlade ne ispunjavaju svoja obećanja koja se nalaze u Sporazumu 8. Zbog toga su osporili predlog za otvaranje rudnika Džekpajn (Jackpine) na osnovu paragrafa 35 kanadskog ustava.