Nazovi to pravim imenom

Poistovetiti izraelski režim sa aprthejdom nije puka retorika, niti je preterivanje ili propagandni trik. To je realnost savremene Palestine, gde izraelski režim svoju vlast zasniva na diskriminaciji, putem zakona, konkretnih radnji, obrazovanja i većine aspekata svakodnevnog života. Ovaj režim aparthejda nije samo nametnut narodu koji živi u Palestini, već i milionima palestinskih izbeglica kojima se uskraćuje pravo da se vrate u svoje domove samo zato što su drugačije veroispovesti.

Dok širom sveta raste svest o izraelskom režimu aparthejda u Palestini, svaki doprinos u tom pogledu pomoćiće da se ubrza okončanje ove sramne epizode u istoriji. I dok svest raste, kampanje bojkota, povlačenja i sankcija protiv ovog režima efikasan su i 'prirodan' odgovor na datu situaciju. Iskustvo Južne Afrike nam daje za pravo da smatramo da postoje jaki razlozi da će se na sličan način okončati i aparthejd u Palestini.

- Israeli Apartheid Week