Pravi tekst Zaveta odanosti SAD

Ovo nije jedan od načina ispiranja mozga. Nikako.