Revolucionarni feminizam u doba mizogine reakcije

Danas su decenije teško izvojevanih pobeda u borbi za emancipaciju žena ugrožene talasom mizoginije koja ponovo buja. Od napada na abortus i reproduktivnu pravdu, do preporoda i širenja verskog fundamentalizma i autoritarnog nacionalizma … patrijarhat uzima maha. U međuvremenu, dok korporativni mediji slave pokret #TimesUp koji su pokrenule žene u Holivudu, femicid, seksualna eksploatacija i silovanje nastavljaju da razaraju marginalizovanije zajednice.

Sistemi muške dominacije leže u samom korenu kapitalizma i državne moći. Tokom perioda političkih kriza i kontrarevolucija, žene, kao i svi oni koji izbegavaju rodne uloge koje im dodeljuje društvo, često su prvi/e koji/e će biti na meti represije i pojačanog nasilja. Delom, to je zbog važnih pozicija koje su žene oduvek zauzimale i bile žila kucavica zajednica otpora. Ali ova represija je takođe počinjena sa namerom da bude simboličan gest muškarca iz radničke klase koji su nezadovoljni zbog opadanja svog socijalnog i ekonomskog statusa i koji umesto da usmere svoj gnev na svoje prave neprjatelje – bogate i moćne – tokom istorije su dosledno birali da se sve grčevitije drže svojih pozicija relativne moći i kontrole nad svojim vajnim drugaricama.

U ovomesečnom izdanju Nevolje, sub.Media se bavi patrijarhatom kao žilavim sistemom društvene, ekonomske i političke kontrole i donosi priče nekih od borbi iz prvih borbenih linija koje vode žene širom sveta – od urođeničkih zajedinca koje se bore protiv kolonijalnog pustošenja svoje zemlje, do izazova sa kojima se suočavaju migranti koji su isterani iz svojih domova ekonomskom nejednakošću, klimatskim promenama i ratom.