Strategija SAD za stvaranje novog globalnog pravnog i ekonomskog sistema: TPP, TTIP, TISA.

Od kako se se suočile sa opozicijom iz BRIKS zemalja u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, SAD su usmerile svoju politiku u pravcu kreiranja trijade međunarodnih „trgovinskih sporazuma“ izvan okvira STO, sa ciljem radikalnog restrukturisanja ekonomija zemalja sa kojima vode pregovore, i odsecanja zemalja tzv. ekonomija u usponu, odnosno Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike (BRIKS).

Tri sporazuma, „tri velika T“, imaju za cilj stvaranje novog međunarodnog pravnog poretka koji će dozvoliti transnacionalnim korporacijama da zaobiđu domaće sudove, izbegnu propise za zaštitu životne sredine, kontrolišu internet u korist kompanija koje poseduju i proizvode sadržaje masovnih medija i medijskih meta podataka (tzv. industriaj za proizvodnju sadržaja), ograničavaju dostupnost cenovno pristupačnih generičkih lekova, i drastično sužavaju zakonodavni suverenitet svake zemlje.

Dva od tih super tajnih trgovinskih sporazuma su velikim delom već objavljeni od strane Vikiliksa - to su Transpacifički sporazum o partnerstvu (TPP) i Sporazum o trgovini uslugama (TISA) - čime su poražena do sad neviđena nastojanja vlada koje učestvuju u pregovorima da ih sačuvaju u tajnosti.

Ali sporazum koji je za Evropljane najvažniji i dalje je pod velom gotovo potpune tajnosti. Transatlansko trgovinsko i investiciono partnerstvo (TTIP), o kom se trentutno vode pregovori između SAD i Evropske Unije, ostaje striktno čuvana tajna od strane pregovarača dok velike korporacije imaju privilegovani pristup, a javnost ne može da ga pročita.