Fukušima Daiči: istina i budućnost

U sklopu prezentacije u Kansaiju, Japan, od 12. maja 1012, Maggie i Arnie Gundersen iz "Fairewinds Energy Education" odgovarali su na određena pitanja koja im je postavio simpozijum organizatora povodom stanja bazena sa potrošenim gorivom u 4. reaktorskoj jedinici NE Fukušima Daiči. Fairewinds analiziraju eksploziju u 3. jedinici NE Fukušima Daiči. Takođe, Arnie razmatra kakva bi mogla da bude budućnost Japana ukoliko se odluči da odustane od nuklearne energije.

Arnie posebno ističe da je nuklearna tehnologija u stanju da uništi čitavu naciju. U tom kontekstu, on navodi mišljenje Mihaila Gorbačova koji je u svojim memoarima naveo da je černobilska nesreća - a ne bilo šta drugo - ključni faktor sloma SSSR-a. Zato on savetuje Japanu da odustane od nuklearne tehnologije i posveti se razvoju novog tipa pametne, decentralizovane mreže za proizvodnju i distribuciju električne energije.