Inside Story America – Šta se desilo sa Occupyom?

Očekivale su se desetine hiljada ljudi ali u njujorškom parku Zukoti pojavilo se svega nekoliko stotina ljudi koji su obeležili godinu dana od početka protesta pokreta Occupy. Da li to znači da je ovaj pokret gotov, ili je zapravo evoluirao u novi oblik grasroots participatorne demokratije? O svemu tome govore Marina Sitrin, Mara Verheyden-Hilliard, Yates McKee.