Ljudi treba da imaju kontrolu nad sopstvenim radom: Noam Čomski o ekonomskoj demokratiji

Profesor Noam Čomski govori o politici radničkog samoupravljanja i preuzimanju kontrole nad procesom proizvodnje.

Više na: http://www.chomsky.info