Moja razmišljanja o feminizmu

And in come the cavalry... 

Samo da razjasnim, ja sam protiv toga da se fraza "proveri svoje privilegije" koristi za prekidanje konverzacije, a ona se ponekad koristi na taj način na internetu. Ipak, ne možete da donosite precizne sudove o društvenom pokretu na temelju onoga što vidite na internetu i u septičkoj jami YouTube komentara (koji su obično smeša vređanja i pratećeg razima. Mislim, ako možete da predvidite stvari u vezi sa društvenim pokretom koji je zasnovan na onome što možete da vidite na internetu, onda bi Anarho kapitalisti bili relevantna društvena snaga. Toliko o tome.

Neslaganje anarhista sa tim da problem patrijarhata jača druge sisteme opresije je nešto na šta bih hteo da se osvrnem drugom prilikom. Budite sigurni da će to izazvati "shitstorm".

Oh, ako ikoga zanima, na mojoj majici piše: "Jesus is coming - look busy".

Zagovaranje feminizma na YouTubeu je zapravo način da sahranite broj svojih pretplatnika, ali kog jebe. Ovo je ono u šta verujem.

Rodna nejednakost u političkoj reprezentaciji
http://www.jstor.org/discover/10.2307...

Istraživanje: Dokaz da seksualno objektifikujemo žene
http://www.theatlantic.com/health/arc...

Manja je verovatnoća da će muškarci koji čitaju magazine koji seksualno objektifikuju žene poštovati polne granice
http://thinkprogress.org/health/2014/...

Donirajte AFem 2014:
http://afem2014.wordpress.com/donate/