Organizovanje za anarhiju

Širom sveta se protestuje protiv vlada a za pokrete koji u tome učestvuju se sve više govori da su pod anarhističkim uticajima. Ali šta znači "anarhija" jednoj anarhistkinji, odnosno anarhisti?  U ovoj epizodi "The Stream" razmatra anarhistički pokret i ono što aktivisti i aktivistkinje pokušavaju da postignu.

U ovoj epizodi, "The Stream" govori sa:

Crispin Sartwell @CrispinSartwell
Vanredni profesor filozofije na fakultetu Dikinson

Cindy Milstein @CindyMilstein 
Anarhistička spisateljica i organizatorka
cbmilstein.wordpress.com

Federico Campagna @FedCampagna
Individualistički anarhista
cargocollective.com/federicocampagna

Waqas Ahmed @Waqas_X
Član Anarhističke partije Pakistana
facebook.com/Anarchist.Party.Pakistan