Zima našeg nezadovoljstva - 1. sesija: Način društvene promene | The New School

Razgovor o pokretu Occupy Wall Street (OWS) u njujorškom univerzitetu, "The New School".

THE NEW SCHOOL | http://www.newschool.edu - Javni razgovor sa istaknutim aktivistima/kinjama, organizatorima/kama i političkim/kulturnim misliocima/teljkama o aktuelnom stanju levice u Americi, i u kom pravcu bi trebalo da se kreće, s obirom na snage koje je oslobodio Occupy Wall Street.

Zima našeg nezadovoljstva: stati na trenutak, podvući crtu i s pogledom unapred tragom pokreta Occupy Wall Street

Uspesi i ograničenja radikalnih participativno demokratskih metoda (generalne skupštine bez lidera, spokescouncils, ljudski megafon, radne grupe, zahtevanje konsenzusa, itd.); konfrontaciona direktna akcija (zauzimanje parka, razbijanje izloga banke, glumljenje gerile, itd.) naspram šireg  dosega (do sindikata, zajednica, itd.), tradicionalnijeg organizovanja i angažovanja na izborima.

Uvodna reč: JAMES MILLER

Respondenti: REBECCA SOLNIT, YOTAM MAROM, JONATHAN SCHELL

Među drugim učesnicima su:

- David Graeber, antropolog, autor knjige "Dug: prvih 5.000 godina", anarhistički aktivista kojem se pripisuju zasluge za osmišljavanje mantre OWS-a "Mi smo 99%".

- Todd Gitlin, profesor sociologije i žurnalistike na univerzitetu Kolumbija, nekadašnji predsednik udruženja Sdtudenti za demokratsko društvo (SDS), autor knjiga "Šezdesete: godine nade, dani gneva"; "Pisma mladom aktivisti"; i predstojeće knjige o pokretu Occupy Wall Street.

- Stephen Lerner, radnički i komunalni organizator iz Vašingtona, do nedavno član sindikata Service Employees International-a u kom je predvodio kampanju Pravda za domare.

- Marina Sitrin, advokatkinja, nastavnica, aktivistkinja i autorka upravo reizdate knjiga "Everyday Revolutions: Horizontalism and Autonomy in Argentina".

- Lawrence Weschler, direktor Njujorškog instituta za humanistiku pri Njujorškom univerzitetu, autor knjiga "The Passion of Poland", "Vermeer in Bosnia", i "Uncanny Valley: Adventures in the Narrative", i suozganizator (sa Jamesom Millerom) ovog simpozijuma.

Ovaj simpozijum su sponzorisali Nova škola i Njujorški institut za humanistiku Njujorškog univerziteta.

Lokacija: Tishman Auditorium, Alvin Johnson/J. M. Kaplan Hall.
02/11/2012 1:00 p.m. - 2:30 p.m.