Druga američka revolucija?

U filmu se pojavljuju Chris Hedges i Alex Jones: Od čajanki u Teksasu do skupova "Čuvara zakletve" u Masačusetsu, VICE istražuje da li su SAD zaista na rubu drugog revolucionarnog rata.

Ministarstvo domovinske bezbednosti ih klasifikuje kao potencijalne "domaće teroriste"; oni sebe radije zovu patriotama, a mi ih smatramo tužnim i potencijalno opasnim kretenima. Dok se ekonomska kriza pogoršava, rastući pokret radikalno desno orijentisanih Amerikanaca i Amerikanki odbacuje dvopartijski sistem i mejnstrim medije. Oni veruju da je nasilna revolucija neminovna, i oni se spremaju za nju.