(Golden Dawn) Hell is ours

Mreža informisanja i solidarnosti za antifašističku i antirepresivnu akciju u Grčkoj predstavlja: dokumentarni film o Zlatnoj zori, njenom promovisanju u medijima, saradnji sa grčkom policijom i borbi protiv fašizma u Grčkoj.