Kinofil

“Veličina i moralni napredak naroda može se mjeriti po tome kako postupaju sa životinjama.”
MAHATMA GANDHI

Film Damira Nemira Janečeka KINOFIL je socijalno angažovani dokumentarac koji je snimljen 2011./2012. godine i njegov je diplomski film koji se bavi pitanjem pasa lutalica i tretiranjem pasa  u  BIH.

Ovaj film je krik, pokušaj da se spriječi patnja i bol nedužnih životinja koja se godinama sprovodi u Bosni i Hercegovini i o kojoj se po prvi put filmom progovara.
***
This film is a cry for help, an attempt to stop the suffering and pain of innocent animals that have been inflicted in Bosnia and Herzegovina for years. This film is the first time this subject is being addressed publicly.
***

“Napravio sam ovaj film jer se i sam osjećam poput uličnog psa”
“I made this movie because I feel like abused dog.”
- Damir Janeček

Citati iz dugometraznog angaziranog dokumentarnog filma KINOFIL Damira Janečeka:

“Naš zadatak mora biti da se oslobodimo širenjem kruga samilosti na sva živa bića i svu prirodu i njenu ljepotu.”
ALBERT EINSTEIN

“Tko je okrutan prema životinjama ne može biti dobar čovjek.”
ARTHUR SCHOPENHAUER

“Čovjek je kriv za svako dobro djelo koje ne napravi.”
VOLTAIRE

“Istinski moralni ispit čovječanstva, ispit koji je temelj svega ostaloga, očituje se u odnosu prema onima koji u potpunosti ovise o našoj milosti, a to su životinje. Na tom je polju čovječanstvo pretrpjelo potpuni poraz.”
MILAN KUNDERA

“Stvar sa životinjama za mene je ispred brige da me se ne ismije.”
EMIL ZOLA

više o zakonu, i inicijativama, podrška građana PROTIV UBIJANJA ŽIVOTINJA:

Bosna i Hercegovina: Peticija protiv eutanazije pasa

Peticija-glasajte PROTIV amandmana koji dozvoljavaju ubijanje pasa lutalica

Povodom donošenja zakona o ubijanju pasa