Živeti pored rudnika uranijuma u Nigeru

Niger je peti po veličini proizvođač uranijuma na svetu, rude koja se uglavnom koristi kao gorivo u nuklearnim elektranama. Francuska industrijska kompanija Areva je u proteklih 45 godina bila angažovana na iskopavanju uranijuma u okolini grada Arlita. Greenpeace i lokalni aktivisti tvrde da je to dovelo do zagađenja lokalne životne sredine i da je to radioaktivno zagađenje uzročnik obolevanja lokalnog stanovništva. Areva oštro pobija takve navode. Ovaj kratki film se fokusira ne životne uslove onih koji žive u blizini Arevinih rudnika.