Genocid nad američkim urođenicima i njihova borba za opstanak - intervju sa Roxanne Dunbar-Ortiz | Empire Files 011

Svakog novembra, Amerikanci slave mitsku verziju svoje istorije. Način na koji se Danom zahvalnosti prikazuje život autohtonih Amerikanaca pod kolonijalnom čizmom jedan je od najcenjenijih laži.

Da bi čula istinitu priču o patnjama urođeničkih naroda - od genocida do reedukacije - Abi Martin (Abby Martin) intervjuiše Roksen Danbar-Ortiz (Roxanne Dunbar-Ortiz), čuvenu profesorku urođeničkog porekla i aktivistkinju, o njenoj poslednjoj knjizi „Urođenička narodna istorija Sjedinjenih Država“.

renowned indigenous scholar and activist, about her most recent book "An Indigenous Peoples' History of the United States."