Vandana Šiva: Tradicionalno znanje, biodiverzitet i održiv način života

Intervju sa Dr Vandanom Šivom, jednom od najistaknutijih environmentalisitčkih, anti-GM aktivistkinja i pobornica ekološke zemljoradnje i održive poljoprivrede kao rešenja za klimatske promene, prehrambenu sigurnost, glad i mir.

Intervju je obavljen 16. marta 2011, tokom trodnevnog kursa "Bakinog univerziteta" na Navdanjinoj farmi biodiverziteta u Dehradunu, Utarakand, Indija, koju je osnovala Dr Vandana Šiva 1987. da bi sačuvala tradicionalno seme. Na farmi se takođe vrše istraživanja i obuka, zajedno sa važnom ulogom distribuiranja domaćeg semena zemljoradnicima u regionu.