Dr. Vandana Šiva, govor na međunarodnoj konferenciji o GMO - Etika ili interes?

Dr. Vandana Šiva, govor na međunarodnoj konferenciji o GMO - Etika ili interes? - Beograd 17.10.2013.