Jacob Appelbaum: TOR Project

Tor predstavlja mrežu virtuelnih tunela koji omogućavaju ljudima i grupama da poboljšaju svoju privatnost i sigurnost na internetu.

Takođe omogućava kreatorima softvera da prave nove alatke za komunikaciju sa ugrađenim filterima privatnosti. U pitanju su aplikacije preko kojih informacije mogu da se dele preko javnih mreža, bez ugrožavanja privatnosti. Koriste ga pojedinci za sprečavanje sajtova da ih prate ili povezuju sa novim sajtovima. Takođe, koriste ih i novinari i nevladine organizacije kada komuniciraju sa disidentima ili stranim organizacijama, kao i američka policija pri nadziranju sajtova bez ostavljanja vladine IP adrese. Upravo ta raznovrsnost ljudi koji ga koriste čini Tor tako sigurnim načinom zadržavanja anonimnosti.