Kontrola hrane u SAD nakon Fukušime

Cindy Folkers, iz BeyondNuclear.org, održala je informativnu prezenataciju u sklopu drugog dana međunarodnog simpozijuma "Medicinske i ekološke posledice nuklearne katastrofe u Fukušimi", koji su sponzorisali Fondacija Helen Caldicott i Lekari za društvenu odgovornost, a održan je u Njujorškoj medicinskoj akademiji 11. i 12. marta 2013.