Noam Čomski: Šta je anarhizam?

18. novembra 2013. Noam Čomski (Noam Chomsky) je govorio u MIT-jevom auditorijumu Vong (Wong) povodom svoje nove knjige "O anarhizmu".

Noam Čomski, svetski priznati javni intelektualac i počasni profesor MIT-a, govorio je o razlozima svog neustrašivog dovođenja u pitanje legitimnosti ušančene moći, što je činio čitavog života. Anarhizam Čomskog je izrazito optimističan i egalitaran. To je živa, evoluirajuća tradicija, situirana u istorijskom nasleđu, koja ističe moć kolektivne akcije.

Pitanja i odgovori

Nakon predavanja Čomski odgovara na sledeća četiri pitanja:

 

  1. Kakva je istorija pokušaja da se uspostave kolektivni nehijerarhijski poslovni modeli?
  2. Kako su rana životna iskustva uticala na sadašnja njegov uverenja?
  3. Kako tehnologija nadgledanja i militarizacija policije utiče na današnju i buduću radikalnu misao?
  4. Da li je ropstvo i građanski rat prirodni nastavak revolucionarnog rata SAD i da li politika koja je povezana sa ropstvom traje i danas?

Mnogi odgovori Čomskog pokrivaju razne podteme i dotiču se drugih tema što ovu diskusiju čini vrednom gledanja nezavisno od glavnog predavanja.